Sayfa Yaşam Döngüleri: 

Page_PreInit() ve Page_Init() : Sayfanın başlaması ve kontrollerin oluşturulması. 

Page_Load: Sayfanın Yüklenmesi  Page_Unload: Sayfanın kapandığı zaman tetiklenir.
 
-Listview Data Control: .NET 3.5 ile verilerin daha esnek görüntülenmesi ve yönetilmesini sağlar. 

-Ajax:JavaScript ve XMLHttpRequest kullanımı ile etkileşimli uygulamalar yaratan tekniktir.Ayrı bir yazıyla derinlemesine inceleyeceğiz.
 

Dipnot Bazı Günlük Kullanımlar: 

DateTime: 

DateTime.DayOfYear;  = Yılın Kaçıncı günü olduğunu verir. 

Sıradaki Konular: 

-LinqDataSource:
-WCF 
-Application State  Application[“Visitors”]=0; //Uygulama bazında herkes erişebilir,Session =>Kişiye  Özgü
 -Responce.Cookies[“firstname”].Value=”patrick”;
-Response.Cookies[“firstname”].Expires=DateTime.Now.AddDays(5);
 -Cache[“key1”]=myValue;
 -Page output caching  *
%@OutputCache Duration=”900″ varyByParam=”None”%
 -get,set**
 -Generic Handlers
 -Custom HTTP handler
 -Configuring Projects
-Propery.Pages
-Menü–> Website–>ASP.NET Configuring
-ASP.NET Providers
Services–> Membership,Sitemaps,Profile
 Authentication:Windows Integrated Auth.,Forms Auth.
 Identy:Impersonation,Authorization
 -Configuring Application Pools
 -Servislerde  ASP.NET State Services  session state

Reklamlar