Burada .Net bize birden fazla yerde nasıl ve hangi aşamada işlem yaptırıyor ona bakalım.

Bu olay metodu bir web sayfasının yaşam döngüsünde genellikle kontrolün dinamik olarak oluşturulması istendiği durumlarda tercih edilmektedir. Elbetteki bu bir zorunluluk değildir. İstenildiğinde Page_PreInit yada Page_Load gibi event metodlarınıda dinamik kontrol oluşturma amacıyla göz önüne alabiliriz

protected void Page_PreInit(object sender, EventArgs e)
{
    Debug.WriteLine(“Page_PreInit metodu”);
}
protected void Page_Init(object sender, EventArgs e)
{
    Debug.WriteLine(“Page_Init metodu”);
}
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    // Diğer kod satırları
    Debug.WriteLine(“Page_Load metodu”);
}
protected void Page_PreRender(object sender, EventArgs e)
{
    Debug.WriteLine(“Page PreRender Metodu”);
}
protected void Page_Unload(object sender, EventArgs e)
{
    Debug.WriteLine(“Page Unload Metodu”);
}

Reklamlar