2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı incelenerek aşağıdaki bilgiler özetlenmiştir.

Gartner Oyun Sektörü Araştırma Raporuna göre oyun konsolları donanım ve yazılımını içerecek şekilde tanımlanan oyun sektörü pazarı 2013 yılında 93 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır.

Bu pazarın yılda %9 büyüme göstererek 2015 yılı sonunda 111 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

Türkiye’de 21,8 milyona ulaşan oyuncu kitlesi bulunmaktadır. Oyuncuların 11,4 milyonunun dijital oyunlara harcama yaptıkları ve oyun pazarının 2012 itibariyle 300 milyon doları aştığı tahmin edilmektedir.

Türkiye’de genç nüfus dolayısıyla dijital oyun kültürü son derece yaygın olup günde 39 milyon saat oyun oynandığı tahmin edilmektedir.

Türkiye, sosyal oyun kategorisinde oyuncu başına oyun oturumu süresinde 38,4 dakika ile dünyada birinci konumdadır.

Atılacak adımlar sonrasında, 2023 yılında ortadoğu mobil uygulamalar pazarının %5’ine ihracat yapılması ve iç pazarda %5’lik yerlilik oranının %50 seviyelerine çıkması beklenmektedir.

 

Reklamlar