Arşiv | CMMI RSS feed for this section

CMMI Ekseninde Süreç Geliştirmenin Anlamı, Önemi ve Türkiye’de CMMI Belgelendirmeleri

16 May

CMMI

CMMI “Capability Maturity Model Integration”, “Entegre Yetenek Olgunluk Modeli” anlamına gelen bir referans modeldir. CMMI, Carnegie Mellon Üniversitesi’ne bağlı Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (SEI) tarafından Amerikan Savunma Bakanlığı’nın (Department of Defense, DoD) isteği üzerine 1986 yılında geliştirilmeye başlanmıştır. Dünyada 101 ülkede CMMI kullanılmaktadır ve aralarında Amerika, İngiltere ve Çin’in olduğu 11 ülke hükümeti, ülkenin ekonomik kalkınması için CMMI’a yatırım yapmaktadır. CMMI bugün itibariyle 10 dile çevrilmiştir. Türkçe çevirisi yoktur. Amerika Birleşik Devletlerinde, birçok askeri ve kamu projelerinde yüklenicilerinin CMMI modeline göre derecelendirilmiş olması ve minimum seviye 3 olması beklenmektedir.

Son Olarak, 20 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen CMMI Seviye 5 değerlendirmesini başarıyla tamamlayan TÜBİTAK BİLGEM YTE, Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşları arasında CMMI 5 seviyesine ulaşan tek ve ilk kurum olma özelliğini kazanmıştır. Türkiye’de CMMI Seviye 5 olan 3 kurum (Huawei Telekomunikasyon, Milsoft ve TÜBİTAK BİLGEM YTE), dünya genelinde ise bu seviyeye sahip yaklaşık 500 kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Türkiye’de CMMI Seviye 3 olan 35 tane kurum ve kuruluş bulunmaktadır. (Tüm kurumların listesine Türkiyede CMMI Belgesi Sahibi Kuruluşlar_15Mayıs 2017 belgesinden ulaşabilirsiniz.)

CMMI Bakış Açısının Önemi

Olgunluk modelinin geliştirilmesi konusu, Global şirketlerin üst düzey yöneticilerinin yarısının gündeminin ilk üç sırasında yer almaktadır. (McKinsey & Co)

Kuruluşların %70’inden fazlası yetenek boşluğunu ilk 5 zorluklarından biri olarak tanımlamaktadır. (Bersin By Deloitte)

CMMI derecelendirmesi yazılım geliştirme sürecini önceden kestirilemez bir iş olmaktan çıkartıp yönetilebilir, ölçülebilir, tahmin edilebilir ve tekrarlanabilir bir süreç haline getirmeyi hedeflemektedir. CMMI modeli, bir kurumun ya da kurum içindeki bir sürecin, sağlık durumu hakkında bilgi vermektedir. “NE” lerin olması gerektiği gibi olduğunu ve “NE” lerin olması gerektiği gibi olmadığını göstermektedir. Bu bilgi, kendini iyileştirmek isteyen kurumların ya da projelerini hangi kuruma ihale etmek için karar vermek durumunda olan satın alıcıların, çok işine yaramaktadır.

CMMI modeli, şirket olarak ya da bir topluluk olarak en iyi duruma gelmenin yolunu göstermektedir. Şirketi yönetirken, şirket içindeki işler gerçekleştirilirken, kişisel egolardan çok, topluma faydanın ön plana çıktığı şirketleri yaratmak amaçlanmıştır. Şirketin, günlük işleyişinin, yönetiminin gerçek insanlardan alınıp süreçlere devir edilmesi önerilmektedir. Böylece şirket yöneticileri, insanları değil süreçleri yöneteceklerdir. Yön-etmek burada yön vermek anlamına gelmektedir. Süreçleri oluşturacak olanlar süreçleri gerçekleştiren çalışanların ta kendileridir. Çalışanlar bu şekilde kendi kendilerini yönetebilecektir. Yani özgür olacaklar. Yeniçağda, en önemli ekonomik sonuçlar yaratıcılık ve yenilikçilik ile elde edilebilmektedir. Sadece özgür insanlar gerçekten yaratıcı ve yenilikçi olabilir. Dolayısı ile bu şirketler yaratıcı ve yenilmez olacaklardır. Ayrıca şirket yöneticileri, şirketin günlük işleyiş sorunlarından uzaklaşarak şirketin uzun vadeli, topluma daha fazla katma değer üretebileceği stratejik kararlara odaklanabileceklerdir. İşte CMMI, bu şekilde, özgür, yaratıcı ve yenilikçi bir çalışma düzeni yaratmanın yolunu göstermektedir.

CMMI modelleri birer süreç ya da süreç tanımı değildir. Süreçlerin gerçekleştirilmesinde birer yol göstericidir.

Bu süreç alanlarının her biri kurum içinde var olan ya da kullanılan ve birbirleriyle organik bağı olan süreçlerin bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Süreç alanları birbirlerinden bağımsız olarak tanımlanmış olsa da kurumsal yapı içerisindeki etkileşimlerin herhangi bir süreç iyileştirme çalışmasındaki sonuçları mutlaka gözönünde tutulmalıdır.

CMMI modeli içinde 25 süreç alanı vardır. Bu süreç alanları 4 ana disiplin altında toplanır: Sistem Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bütünleşik Ürün ve Süreç Geliştirme ve Tedarikçi Kontrolü (SGTK)

CMMI-DEV, Hizmet ya da ürün “geliştiren” kuruluşlar için tasarlanmıştır. Projeler gerçekleştiren, bu projelerinin sonunda yeni bir ürün ya da hizmet oluşturan kuruluşlar, bu yıldız kümesinden faydalanabilirler. Bu yıldız kümesi dışında CMMI-SVC (Hizmet verme konusunda), CMMI-ACQ (Satın Alma konusunda) yıldız kümeleri vardır.

CMMI, yazılım geliştiren kuruluşların performanslarını iyileştirmek için tanımlanmış etkin süreçlerin temel öğelerini içeren çerçeve yetenek olgunluk modeli ile bu model doğrultusunda olgunluk seviyesini ölçen bir değerlendirme yöntemi (SCAMPI) de sunmaktadır. Değerlendirme CMMI enstitüsü sertifikalı bir denetçinin başkanlığında yapılmakta ve kuruluşlara 1’den 5’e kadar derece verilmektedir.

Yetenek olgunluk modelleri süreçleri 5 seviyede değerlendirirler. Bu seviyeler şunlardır:

  1. SEVİYE: Süreçler önceden tahmin edilemez, kontrolleri zayıftır ve tepkiseldirler. Anlık çözümler geliştirilir ve acil durumlarda süreçler tamamen bir kenara bırakılır.
  2. SEVİYE (YÖNETİLEBİLİR) :Süreçler proje bazında tanımlanır ve yönetilir. Projenin süreçleri bir havuzda toplanılarak yönetilir.
  3. SEVİYE (TANIMLANMIŞ): Süreçler kurum bazında tanımlanır ve yönetilir. Kurumun süreçleri bir havuzda toplanır ve tüm projelerde bu süreçler kullanılır.
  4. SEVİYE (NİCEL OLARAK YÖNETİLEBİLİR): Süreçler nicel olarak ölçülmekte ve kontrol edilmektedir.
  5. SEVİYE (EN İYİ):Süreçler ve süreç iyileştirme odak noktasıdır. Hedef, kaliteyi sürekli olarak arttırmaktır.

Yüksek Olgunluk CMMI Seviye 4 ve 5 olgunluk seviyelerine karşılık gelmekte olup yazılım geliştirme süreçlerinin veriye dayalı olarak, istatistiksel yöntemlerle yönetilebilir ve sürekli iyileştirilebilir olarak tanımlanması ve izlenmesidir. CMMI Olgunluk Seviyesi 4 veya 5’e erişen bir kuruluş, istatistiksel ve diğer nicel yöntemleri kullanarak sürekli yetkinlik geliştirme konusuna daha derin bir bağlılık sergilemektedir. Yüksek Olgunluğa sahip kuruluşlar, paydaşların ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak gelişmekte, uyarlanmakta ve büyümektedir.

CMMI Seviye 5 dünyada sayılı organizasyonların sahip olduğu bir derecedir. Mevcutta yüksek olgunluk seviyelerine sahip organizasyonların ArGe odaklı faaliyetler gösterdiği, seviye 3 ve altında olan organizasyonların hizmet sunumu kapsamlı faaliyet gösterdiği görülmektedir. Bu durumun arkasında gerek savunma gerek sivil sektörlerde araştırma merkezlerinin sektöre kabiliyet kazandırma ve rehberlik yapma görevleri aracılığıyla önderlik yapma misyonları yatmaktadır. Benzer bir motivasyonla kamu bilişiminde ARGE faaliyetleri ile önderlik eden TÜBİTAK BİLGEM YTE 2008 yılında CMMI-DEV Seviye 3, 2014’te yüksek olgunluk Seviye 4 ve 2017 Mart’ta Seviye 5’e ulaşarak yazılım geliştirmede yüksek olgunluk Kabiliyeti kazanmıştır.

TÜBİTAK BİLGEM YTE bu kapsamda edindiği bilgi ve tecrübe ile dijital devlet ekosisteminde ihtiyaç duyulan olgunluk seviyesinde yazılım geliştirilmesi için gerekli kabiliyetlerin geliştirilmesinde etkin rol oynamayı ekosistemin bir paydaşı olarak hedef edinmiştir.

CMMI® Enstitüsü Hakkında

CMMI Enstitüsü (CMMIInstitute.com) insan, süreç ve teknoloji alanlarında en iyi uygulamaların ilerlemesi için dünyada liderlik yapmaktadır. Enstitü, kuruluşlara yeteneklerini ölçmek ve operasyonlarını en iyi uygulamalarla karşılaştırarak ve performans boşluklarını belirleyerek olgunluğa ulaşmaları için araçları ve desteği sağlar. 25 yılı aşkın bir süredir, havacılık, finans, sağlık hizmetleri, yazılım, savunma, ulaşım ve telekomünikasyon gibi sektörlerde yüksek performans gösteren binlerce kuruluş, CMMI olgunluk derecesi elde etmiş ve yetenekli iş ortakları ve tedarikçiler olduklarını kanıtlamıştır. CMMI’in kuruluşunuzun performansının yükselmesine nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için CMMIinstitute.com adresini ziyaret edin.

Reklam

Proje Aktivite Listelerinizi İyileştirin

18 Kas

1: Ekibinizi işe dâhil edin

Detaylı bir aktivite listesini tek başınıza çıkarmanız daha zor olacaktır. Ekibinizin yardımını isteyin. Aktivite listesini düzenlerken planladığınız zamana ekibinizle yapacağınız çalışma için de süre ekleyin. Onlar da değişik aktiviteler ile gelecek ve bu sayede daha geniş bir bakış açısıyla işleri listeleyebileceksiniz. Bu çalışmayı yaparken henüz iş atamalarınızı nasıl yapacağınızı düşünmenize gerek yok. Aktiviteleri not alabilir veya direkt olarak bir proje yönetim yazılımına girebilirsiniz.

2: Listenizi yapılandırın

Tam ve kapsamlı bir aktivite listesi oluşturduktan sonra listenizi proje yönetim yazılımınıza yükleyebilirsiniz. Henüz yapmadıysanız listenizi yazılıma yükleyin. İlgili görevleri gruplayın ve alt başlıklar ekleyin. Listenizin kolay takip edilebilir ve üzerinde çalışılabilir olmasına yardımcı olacaktır.

3: Listenizi Önceliklendirin

Oluşturduğunuz aktivite listesinde tüm aktiviteler aynı önem derecesine sahip olmayacaktır. Tabi ki de bazı aktiviteler diğerlerinden daha kritik veya önemli durumda olabilir. Projelerde kritik aktiviteleri bulmak için Kritik Yol Metodunu kullanabilirsiniz. Proje yönetim yazılımınızı kullanarak önemli aktiviteleri işaretleyin. Kalın yazıtipi veya renklendirme yöntemini kullanabilirsiniz. Önceliklendirme size zamanınızı etkin ve gerekli yerlere kullanmanızı sağlamak için yardımcı olacaktır.

4: Aktivite listenizi kaydedin

Teknolojinin de yardımı ile aktivite listenizi herkesle paylaşabileceğiniz ortak bir yazılım üzerinde tutmanız artık mümkün. Kullandığınız yazılım ile listenizi ekibiniz ile paylaşın. Yazılımınız destekliyor ise listenizin ilk halini ilerdeki ilerlemeler ile karşılaştırmak üzere temel çizgi(baseline) olarak kaydedebilirsiniz.

5: İlerlemeyi Takip Edin

Aktivite listeleri tutmanın en büyük amacı tabii ki de onların tamamlanmalarını takip etmektir. Aktiviteler tamamlandıkça onları listenizde işaretleyin. Bunun için PMBOK’ta da bahsedilen 50/50 yöntemini de kullanabilirsiniz. Aktivitelere başlayınca %50’si yapılmış, bitince kalan %50’si yapılmış olarak işaretleyebilirsiniz. Tabii bunun için aktivitelerinizin takip edilebilecek en küçük uygun parçalara ayrılmış olması gerek.

Kaynak: Proje Eğitim Merkezi

http://www.projeegitimmerkezi.com

Agile Turkey Summit 27 Eylül Cuma 2013, İstanbul

26 Tem

2008 yılından beri Türkiye’nin Agile hakkındaki en önemli sektörel etkinlikleri düzenleyen Agile Turkey’den dünya çapında, önemli ve yepyeni bir etkinlik…

Agile Turkey Summit 27 Eylül Cuma 2013, İstanbul

Agile Turkey, Agile yaklaşımları uygulayan dünyanın önde gelen şirketlerinden profesyonelleri ve konusundan uzmanlaşmış konuşmacıları, Türk bilişim sektörü ile 27 Eylül’de, İstanbul’da bir araya getiriyor.
2013 yılında Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek olan Agile Turkey Summit 2013, Agile yaklaşımları başarıyla uygulayan dünyanın en önde gelen şirket profesyonellerini ve konusunda uzmanlaşmış konuşmacıları Türk ve çevre ülkelerdeki bilişim sektörü  çalışanlarıyla bir araya getirmeye hazırlanıyor. Zengin içeriği ve dünya çapındaki önemli konuşmacılarıyla birlikte Agile Turkey Summit 2013 sadece Türkiye içinde değil, Türkiye ve yakın coğrafyası içerisinde gerçekleştirilecek olan bu büyüklükteki ilk Agile etkinliği olarak öne çıkıyor.

Agile Turkey’nin kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak düzenlediği etkinlikte bilişim dünyası profesyonellerine Agile felsefesi ve bu felsefeyi kurumlarının IT birimlerinden başlayarak, tüm organizasyonlarına nasıl başarılı bir şekilde adapte edebilecekleri dünyadan yaşanmış örneklerle birlikte anlatılacak.   Program detaylarının çok büyük oranda belirlendiği zirvede Amerika, Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden konuşmacılar yaşanmış tecrübelerini paylaşacak!

Agile Turkey Summit 2013’ün programı 2 keynote, 8 paralel oturum, Salesforce.com, ING Bank, Roche, Avea gibi şiketlerden 11 konuşmacı ile sektör profesyonelleri için oldukça dikkat çekici nitelikte.

Salesforce.com Başarısının İpuçları Agile Turkey Summit ile Türkiye’de 2006 yılında IT birimlerindeki 200 kişi ile başlayan ve hali hazırda 2000 kişi ile devam eden Salesforce.com’un Agile dönüşümü çalışmalarını yürüten Nicola Dourambeis, etkinlik katılımcılarına bu süreçte çıkardıkları dersleri, kaçınılması gereken yanlışlıkları ve organizasyonlarda sürüdürelebilir çevikliği nasıl yakalayabileceklerini aktaracak.

Zirvenin Programı Dopdolu

Salesforce.com’un yanı sıra Agile yaklaşımları başarıyla uygulayan şirketlerden ve Agile dünyasından tanınmış isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikte dikkat çeken isimlerden birisi de 1980’li yıllarda zaman yönetimi metodu olarak geliştirilmiş ve günümüzde özellikle yazılım dünyasından insanları kullandığı bir teknik olan Pomodoro Tekniği’nin yaratıcısı Francesco Cirillo.

Etkinliğin bir diğer önemli konuşmacısı ise ING Bank Global’de Kıdemli Agile/Lean Koç olarak görev alan David Bogaerts. Şu ana dek 100’den fazla Agile takımına Agile koçluğu yapan David Bogaerts, sunumunda kendi gözünden Agile dönüşüm hikayelerini ve ING Bank Global bünyesinde elde etmiş olduğu tecrübeleri  anlatacak.

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak diğer isimler ise ACM’den Ahmet Akdağ, Avea’dan İlker Kınacı, Kadir Has Üniversitesi’nden Mehmet N. Aydın, Roche’dan Nurullah Battal, Jonathan Clark, Sebastian Hermida ve Ralph Jocham. Erken kayıt, akademisyen ve grup indirim avantajlarının da olduğu zirve, aynı zamanda katılımcılarına geniş bir networking ortamı da sağlayacak.

Agile Turkey Hakkında: Agile Turkey, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak, etkinliği tüm dünyada kanıtlanmış olan Agile yazılım geliştirme yaklaşımlarının ülkemizde de kullanımının yaygınlaştırılarak, ülkemiz bilişim sektörünün uluslararası standartlara ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Agile Turkey faaliyetlerini, Agile yaklaşımlar kullanılarak Türkiye’nin teknoloji alanında ilerleyebilmesi ve dünyanın teknoloji üreten önemli ülkeleri arasında yer alabilmesi için yürütmektedir.

Agile Turkey

Agile Turkey Summit 2013

Zirve Programına buradan ulaşabilirsiniz!

Kapsam Değişikliklerinin Yönetiminde 3 Teknik

22 Tem

1. Kapsam Yönetiminden herkesi sorumlu tutun. Çoğu kapsam değişiklik süreçleri proje yöneticisi seviyesinde gayet etkili olur fakat takım üyeleri tarafından suiistimal edilebilir. Proje yöneticisi kapsam değişikliği kurallarını uygulamada çok detaycı ve zorlayıcı olduğunda müşteriler genelde doğrudan takım üyelerine gitmeyi deneyebilirler.Buradaki temel nokta herkesin bu değişikliklerden sorumlu tutulması gerekliliğidir. Takım üyelerinin de kapsam değişikliği süreçlerini ve neden önemli olduklarını anlamaları gerekmektedir. Hatta müşterinizin de süreçleri ve neden önemli olduklarını anlamaları gerekir. Bu süreçlerin sadece sponsorun ve proje yöneticisinin ilgisinde kalmasını engelleyin. Tüm takıma ve müşteriye yayılmasını sağlayın.

2. Büyük projeler için Değişiklik Kontrol Kurulu ( Komitesi) Kullanın. Bazı zamanlar büyük projelerde sponsorlar kapsam değişikliği kararlarını almakta rahat olamayabilirler. Bu durumlar genelde değişikliklerin diğer organizasyonları etkileyeceği durumlarda olur. Bazı durumlarda da birden fazla organizasyon değişiklik kararlarına katılmakta, katkı sağlamakta veya projeye fon saplamaktadırlar, ve değişiklik konusunda söz sahibidirler. Bu gibi durumlar için kapsam değişikliği onaylaması için bir grup kişiye ihtiyaç duyulacaktır.Bu grubun genel olarak adına Değişiklik Kontrol Kurulu(Komitesi) denir. Bir Kurul ile çalışmak genelde karışıklık yaratabilir. Buna rağmen genel değişiklik yönetim sürecinin çok fazla değişmesi gerekmeyebilir. Örneğin değişiklik talebi halen bir doküman ile alınacaktır. Proje ekibinin değişikliğin etki ve maliyet analizini yapması gerekecektir. Kurulun ise değişikliğin projeye etkisini, proje değerlerine katkısını zamanlamayı vb, değerlendirmeleri yapıp bir karara vararak değişikliği kabul veya ret etmesi gerekecektir.Diğer bir yanda ise değişiklik yönetim süreçlerinin karmaşıklığına ihtiyaç duyulan yerler olacaktır. Kuruluda kimlerin olması gerektiği, ne kadar sıklıkla toplanılacak, acil durumlarda nasıl haberleşilecek, karara nasıl varılacak( çoğunluk, oy birliği vb..) ek işler nasıl ödenecek vb..·

3. Kapsam Değişikliklerini Doğru kişinin onayladığından emin olun. Bir projedeki tipik problem, takımın değişiklik yönetimindeki rolleri, ör, sponsorun, müşterinin veya son kullanıcının, anlayamamasıdır. Genelde sponsor projenin fonlamasını sağlayan kişidir. Yönetim kademesinde üstlerdedir ve günlük operasyonlarda karşılaşmanız olası değildir.Proje takım üyelerinin genelde çoğunlukla çalışması gerekeceği kişiler müşteriler ve son kullanıcılar olacaktır. Son kullanıcılar projenin oluşturduğu çözümü kullanacak kişilerdir.Bir değişikliğin son kullanıcıya ne kadar önem arz ettiği önemli değildir. Son kullanıcılar kapsam değişikliği kararı veremezler ve takım üyelerinize kapsam değişikliklerini yapmaları için onay veremezler. Sponsor onayı verir. Son kullanıcılar değişiklik isteği yapabilirler ama onaylayamazlar, çünkü son kullanıcılar değişikliklerin etkisini hesaplayıp sizin organizasyonunuz için ek bir fon oluşturamazlar.

Kaynak: Proje Eğitim Merkezi
http://www.projeegitimmerkezi.com

CMMI Nedir?

3 Nis

CMMI Nedir ?

CMMI (Yetenek Olgunluk Model EntegrasyonuİngilizceCapability Maturity Model Integration) — bir süreç modeli olup, örgütlerin yazılım süreçlerinin (Yazılım planlama, geliştirme, yapılandırma vb.) olgunluğunu değerlendirme modelidir.

CMMI, Carnegie Mellon Üniversitesi‘ne bağlı Yazılım Mühendisliği Enstititüsü tarafından Amerikan Savunma Bakanlığı’nın isteği üzerine 1986 yılında geliştirilmeye başlanmıştır.

Yazılım üzerine çalışan şirketlere ürünlerin geliştirilmesinde ve kullanıcılara destek hizmeti sağlanmasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini gösteren, verimliliği ve istikrarı arttırmayı amaçlayan bir süreç iyileştirme modelidir de denilebilir. Bu model gereksinimlere ve uygunluğuna göre, bir projenin ya da herhangi bir parçasının ya da tüm organizasyonun iyileştirilmesi sürecinde esas alınabilir. CMMI; çoğu zaman birbirinden bağımsız gerçekleştirilen organizasyonel fonksiyonların bütünleşmesine, süreç iyileştirmelerindeki hedef ve önceliklerin belirlenmesine, kalite sürecinin geliştirilmesine ve varolan süreçlerin öneminin belirlenmesine yardımcı olur. Alıntıdır : http://ieee.metu.edu/iffet/blog/?p=41

Carnegie Mellon Universitesi tarafından hazırlanan ve sunulan modelin 0 ile 5 arasında 6 seviyesi bulunur. Bu seviyeler şirketlerin, karşılaşılan sorunları nasıl öngörüp engelleyebildiğini, projeler süresince bu sorunları nasıl en aza indirebildiklerini, işleyişi aksamadan devam ettirmek için doğru süreçleri takip edip etmediklerini, yani en basit anlamda sorunlarla başa çıkma ve süreçlerin işleyişi konularında gelişmişliklerini ifade eder. Seviyelerden bahsedecek olursak:

0. Incomplete: Sürecin belirlenen hedeflerinden biri ya da daha fazlası başarılamamıştır.

1. Performed: Ürün ortaya çıkarken yapılması gereken iş yapılır ancak bu gelişim kurumsallaşmadığı takdirde zamanla kaybolacaktır.

2. Managed : Süreç planlanır ve plana bağlı kalınır.

3. Defined : Bu seviyeyi bir öncekinden ayıran en büyük fark, standartların kapsamı, süreç    tanımlamaları ve uygulanan prosedürlerin işlevselliğidir.

4. Quantitatively Managed : Kalite açısından amaçlanan ölçümlere ve süreç performansına    ulaşılmıştır. Bu veriler istatistiksel terimlerle ifade edilir ve süreç devam ettiği sürece inceleme    devam eder.

5. Optimizing : Sürekli iyileşen ve gelişen yenilikçi bir süreç performansı gözlenir.

CMMI Süreç Alanları

2. Seviye
Gereksinim Yönetimi
Proje Planlama
Proje Yönetimi ve Kontrol
Tedarikçi Anlaşma Yönetimi
Ölçüm ve Analiz
Süreç ve Ürün Kalite Güvence
Konfigürasyon Yönetimi
3. Seviye
Gereksinim Geliştirme
Teknik Çözüm
Ürün Entegrasyonu
Doğrulama
Geçerleme
Kurumsal Süreç Odaklanması
Kurumsal Süreç Tanımlama + IPPD
Kurumsal Eğitim
Bütünleşik Proje Yönetimi + IPPD
Risk Yönetimi
Karar Analiz ve Çözümleme
4. Seviye
Kurumsal Süreç Performansı
Nicel Proje Yönetimi5. Seviye
Kurumsal Gelişim ve Konuşlandırma Sebep Analizi ve Çözümleme

Kaynaklar:

http://www.sulc3.com/surecler.html

http://www.omerfarukozdemir.com/2010/08/30/cmmi-nedir/