Arşiv | Test ve Kalite Süreçleri RSS feed for this section

Kalite Evi Nedir? Neden ve Nasıl Kullanılır?

13 Haz

Blog ziyaretçimden gelen soruyla öğrendiğim ve hoşuma giden bu bilgiyi sizlerle de paylaşmak istedim. Daha önceden BABOK veya PMI Gereksinim Yönetimi kitaplarında görmediğim Kalite eksenli bir konu ve Yazılım çalışmalarında Gereksinim Yönetimi için de kullanılabilecek görünüyor.

Kalite evinin esası müşterinin istek ve beklentilerini karşılayan ürünlerin tasarlanması düşüncesidir.Japonca’da, “Hinshitsu Kino Tenkai”, İngilizce’de ise “QFD” olarak biliniyor. Türkiye’de ise uygulayan şirketler “Kalite evi” tanımını yapıyor. 1970’li yıllarda Japonya’da geliştirildi. O dönemde büyük ilgi gördü, ABD’li şirketler tarafından da uygulandı. Türkiye’de ise son dönemde yaygınlaşıyor. Çok sayıda şirket, sessiz, ancak derinden gidiyor. İşin özünde ise son müşteriyi dinleyerek, tasarımdan üretime, bütün ürün geliştirme süreçlerini değiştirme var.

Kaynak ve ek bilgi: http://www.capital.com.tr/gelecek-trendler/kalite-evi-nasil-calisir-haberdetay-1816

 

Kalite evi fonksiyonlar arası planlama ve iletişimi sağlayan bir tür kavramsal haritadır. Değişik problemleri ve sorumlulukları olan insanlar evin çatısı altındaki bilgi motiflerinden tasarım önceliklerini kolayca belirleyebilirler.

Kalite evi, tanımlanmış müşteri ihtiyaçlarını “NELER” ve buna karşılık gelen mühendislik spesifikasyonlarının “NASILLAR” olarak isimlendirilerek ilişkilendirildiği, matris tarzında bir şemadır. 6 ana bloktan oluşur.

Bu bloklar ise 12 parçadan oluşur. Bu alt bloklar aşağıda sıralanmıştır:

 1. Müşteri Gereksinim ve Beklentileri
 2. Müşteri Gereksinim ve Beklentilerinin Anlamı
 3. Rakip Karşılaştırmaları
 4. Müşteri Gereksinim ve Beklentilerine İlişkin Diğer Kriterler
 5. Ürün ya da Proje Özellikleri
 6. Müşteri Gereksinim ve Beklentileri ile Ürün ya da Proje Özellikleri İlişkisi
 7. Ürün ya da Proje Özelliklerinin Anlamı
 8. Ürün ya da Proje Özelliklerinin Rekabet Karşılaştırması
 9. Ürün ya da Proje Özelliklerine İlişkin Diğer Kriterler
 10. Ürün ya da Proje Özelliklerinin Optimizasyon Yönü
 11. Ürün ya da Proje Özelliklerinin Karşılıklı Etkileşimi
 12. Ürün ya da Proje Özelliklerine İlişkin Hedef Değerler

Kalite Evinin Oluşturulması

Kalite evinin oluşturulmasını adım adım incelemeden önce bütününe bakacak olursak;

Şimdi kalite evini oluşturan bu birimleri nasıl dolduracağımızı incelersek;

Aşama 1: Müşteri Beklentileri Listesi

Kalite evinin oluşturulmasındaki birinci adım Müşteri Beklentileri Listesinin oluşturulmasıdır. Bu liste müşterinin ihtiyaçları ve üründe bulunmasını beklediği özelliklerden oluşur. Birincil müşteri beklentileri olarak adlandırılan bölümde, özellikler, genel kavramlarla ifade edilir. İkincil müşteri beklentileri bölümünde ise birincil bölümdeki maddeler detaylandırılır.

Müşteri beklentilerinin, hiyerarşik bir yapı içerisinde detaylandırılması, beklentilerin mühendislik aşamasında kullanılabilecek şekilde ifade edilmesini sağlar. Örneğin birincil müşteri beklentisinin “güvenilirlik” olması halinde; ikincil müşteri beklentilerini sağlamlık, uzun kullanım süresi ve iyi bir bakım hizmeti olabilir.

Gerek müşterilerle doğrudan görüşerek gerekse soru formları kullanılarak müşteri önem seviyeleri saptanır. Müşteri beklentileri ve isteklerine, önem seviyesine göre 1 ile 5 arasında not verilir. İşletmenin anket çalışmasından elde ettiği müşteri istekleri bulguları, aynı zamanda NELER’ in yapılması gerektiğini de ortaya koymaktadır.

 

Aşama 2: Teknik Tanımlamalar Listesi

Kalite evinin amacı, müşteri beklentilerini karşılayacak ürün tasarlamak ya da mevcut tasarımları geliştirmektir. Bu amaca yönelik bir uygulamada en önemli nokta, müşteri beklentilerinin mühendislik aşamasında kullanılabilecek teknik tanımlamalara dönüştürülmesidir. Teknik tanımlamalar, kalite evinin ikinci katını ve tavanını oluşturmaktadır. Yani, pazarlama grubu NELER’ in yapılacağını belirledikten sonra bunların NASIL yapılacağı AR-GE grubu tarafından tanımlanır. Bu aşamada grup üyeleri her bir müşteri beklentisini gerçekleştirecek birkaç ölçülebilir tasarım unsurunu belirleyecek ve bu şekilde kalite evi matrisi hazırlanacaktır.

Kalite evi matrisinde, satırlar müşteri beklentilerini ve bunların göreli önem derecesini, sütunlar ise bu beklentileri gerçekleştirecek mühendislik özelliklerini içerir.

Aşama 3: Müşteri Beklentileri ile Teknik Tanımlamalar Arasındaki İlişkiyi Gösteren Matris

Kalite Evinin hazırlanmasında 3. Adım ise, her bir teknik özelliğin hangi müşteri gereksinimini karşılamaya ne derece etkisi olduğunu gösteren ilişki matrisinin oluşturulmasıdır. Bu kısım kalite evinin gövdesini oluşturur.

Bu amaçla kalite evi matrisinde NE’ler ve NASIL’lar arasındaki ilişkiler genelde sembollerle gösterilir.

İlişki matrisi oluşturulduktan sonra yapılacak işlem boş kalan satır ve sütunların incelenmesidir. Boş bir satır ilgili müşteri beklentisinin herhangi bir teknik tanımla ilişkilendirilmediğinin göstergesidir. Bu durumda yapılması gereken matrise yeni bir teknik tanım eklemek ve karşılanmamış olan müşteri beklentisini en az bir teknik tanımla ilişkilendirmektir.

Matriste boş kalmış olan sütunlar ise, ilgili tanımın hiçbir müşteri beklentisini etkileyemediğini gösterir. Bu teknik tanımlar dikkatli bir inceleme sonrasında hala ilişkilendirilemezlerse matristen çıkarılmalıdırlar.

Her teknik gereksinim için müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak ve müşteri için en olumlu nitelikte olan bir gelişim yönü vardır. Geliştirme yönü “daha … olması gerekli” terimindeki boşluk doldurularak belirlenir.

Derecelendirme sembollerinin veya harflerinin sayısal bir değere eşitlenmesi, ileride yapılacak trade-off ve mutlak ağırlık hesaplamaları için gereklidir.

G=9 (güçlü)

M=3 (orta)

V=1 (zayıf)

Aşama 4: Teknik Göstergeler Arasındaki Korelasyon Matrisi

Kalite evinin çatısını oluştururken üçgen biçimindeki korelasyon matrisi, teknik tanımların kendi aralarındaki iç ilişkilerini göstermek amacıyla kullanılır.

+1 = Pozitif

0 = Orta

-1 = Negatif

Aşama 5: Rekabet Matrisleri

Rekabet matrisleri kuruluşun kendi ürünü ile rakip kuruluşların ürünleri arasındaki farkı görebilmesi amacıyla oluşturulur. Kalite evinde rekabet ortamının değerlendirilmesi için müşteri ve teknik tanımlar bazında rekabet matrisleri oluşturulur.

 • Müşteri Bazlı Rekabet Matrisi: Kalite evinin sağ tarafına yer alan sütunlardan oluşur. Matristeki hücreler, kuruluşun kendisinin ve rakiplerinin ürünlerinin müşteri beklentilerini karşılama durumunu belirlemek için kullanılır. Bu hücrelere 1-5 arası puanlar verilerek, farklı ürünlerin farklı beklentileri karşılama dereceleri saptanır (1=en kötü, 5=en iyi).
 • Teknik Bazlı Rekabet Matrisi: Teknik tanımların, piyasadaki farklı ürünler üzerindeki etkilerinin gözlenmesi amacıyla oluşturulan matristir. Kalite evinin giriş katını oluşturan bu bölüm, ilişki matrisinin altına çizilen satırlardan meydan gelir. Her teknik tanımın farklı ürünle eşleştirilmesiyle oluşan hücrelere 1-5 arası puanlar verilir.

Rekabet matrisleri kuruluşun kendi ürününün piyasadaki yerini görmesi açısından büyük önem taşır. Kalite evinin farklı yerlerinde bulunmalarına rağmen her iki matris de birbirleriyle orantılıdır. Müşteri beklentilerini fazlasıyla karşılayabilen bir ürünün teknik tanımlar bakımından da diğer ürünlere göre üstün olması gerekir. Eğer yapılan değerlendirmeler sonucunda çıkan yorum bu teorinin aksini işaret ediyorsa, değerlendirmenin hatalı olduğu söylenebilir.

Aşama 6: Öncelikli Müşteri İsteklerinin ve Teknik Özelliklerin Belirlenmesi

Önceliklendirilmiş müşteri beklentileri, kalite evinin sağ tarafında müşteri bazlı rekabet matrisine bitiştirilmiş kolonlarda ifade edilir. Bu kolanlar müşteri için önem değeri, hedef değer, scale-up faktörü, satış noktası ve mutlak ağırlık olarak sınıflandırılmıştır.

 • Önem Değeri: Kalite fonksiyon yayılımı ekibinin, müşteri beklentilerinden hangilerinin önemli hangilerinin önemsiz olduğunu belirlemek amacıyla oluşturacağı bu kolon 1’den 10’a en önemsizden çok önemliye doğru puanlandırılır. Beklentilerin önceliklendirilmesi hangi alanlara daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini belirler ve trade-off kararlarının alınmasını kolaylaştırır.

 

 • Hedef Değer: Hedef değer kolonunun puanlanma yöntemi müşteri bazlı rekabette olduğu gibi 1-5 arasındadır (1-en kötü, 5-en iyi). Bu bölüm kalite yayılım fonksiyonu ekibinin ürün için yapmayı planladığı değişiklikleri gösterir.
 • Scale-Up Faktörü: Scale-up faktörü hedef değerin, müşteri rekabet matrisindeki ürün puanına oranıdır. Bu değerlendirmenin amacı ürünün şu andaki seviyesiyle hedeflenen seviyesinin arasındaki farkın görülmesi ve geri kalınmış ya da eksik olan karakteristiklerin belirlenmesidir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken husus hedef değerinin gerçekçi olarak tespit edilmesidir. Aksi takdirde ortaya çıkacak olan scale-up faktörü yanıltıcı olacaktır ve bu da kuruluşun yanlış alanlarda zaman kaybetmesine yol açar.

 

 • Satış Noktası: Satış noktası, ürünün piyasadaki satış performansının ve ürüne olan ilginin göstergesidir. Bu değer ürünün satışını etkileyebilecek müşteri beklentilerinin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Satış noktası için optimal bir değer tespit edildikten sonra puanlama bu normalize edilmiş değer üzerinden yapılır.
 • Mutlak Ağırlık ve Oran: Bu son kolon; önem değeri, scale-up faktörü ve satış noktası değerlerinin çarpılmasıyla hesaplanır.

Mutlak ağırlık = (önem değeri) * (scale-up faktörü) * (satış noktası)

Mutlak ağırlık değeri tüm müşteri beklentileri için ayrı ayrı hesaplandıktan sonra, beklentiler arasındaki oran rahatlıkla gözlenebilir. Mutlak ağırlık değerleri ve beklentiler arasındaki oranlar planlama aşamasında ve ürünün geliştirilmesinde dikkate alınması gereken en önemli verilerdir.

Anlatılanların genel olarak kalite evi üzerinde gösterimine bakacak olursak daha iyi kavranılabilir.

Teorik bilgi dışında örnek uygulamaların/hesaplamaların olduğu kaynakları ve yazımda yararlandığım kaynakları sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım faydası olur 🙂

Kaynakça : https://industryolog.com/kalite-evi/

Örnek Uygulama 1: http://mmfdergi.uludag.edu.tr/article/viewFile/5000082727/5000076927

Örnek Uygulama 2: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://debis.deu.edu.tr/userweb/k.yaralioglu/dosyalar/kal_fonk.doc

Örnek Uygulama 3: http://www.capital.com.tr/gelecek-trendler/kalite-evi-nasil-calisir-haberdetay-1816

Reklam

Mock Up ve WireFrame Araç Önerileri

16 Şub

difference-wireframe-between-mockup

 

Yazılım projelerinde arayüz gereksinimlerini dokümante etmek gerektiğinde uzun zaman alan sayfalarca analiz dokümanı üretmek yerine geliştirme çalışmalarında yaşanacak değişiklikleri de en aza indirecek ekran tasarımı taslak çizim programları kullanmak benim önerimdir. İşte araştırmalarımla ulaştığım araçlar öneri sırasına göre aşağıdaki gibidir.

 

https://www.axure.com/

 

https://balsamiq.com/

 

http://mockupbuilder.com/

 

https://mockflow.com/

 

https://www.lucidchart.com

 

https://gomockingbird.com/home

 

https://www.invisionapp.com/

 

https://www.uxpin.com/

 

https://proto.io/

 

https://moqups.com/

 

https://www.mockplus.com

 

https://www.justinmind.com/

 

https://marvelapp.com/

 

http://origami.design/

Yazılım Performans Testi Hakkında

10 Kas

Performans Testi Nedir ?

 

Performans testi, sistemin belirli durumlarda, belirlenen beklentileri verip vermediğini kontrol etmek amacıyla yapılan testtir. Performans testi sistemdeki bug’ ların bulunmasını amaçlamaz ancak sistemdeki darboğazları ortaya çıkarır.

 

Performans testi aşağıdaki soruların cevaplarını verir:

 

 • Sistem trafiğindeki artışlar; işlem süresini ve güvenliğini nasıl etkiler?
 • Hangi kullanıcı seviyesinde performans problemleri yaşanır?
 • Performans seviyelerindeki düşüş sistemin hangi bileşeninden kaynaklanır?
 • Normal şartlar altında sistem nasıl davranıyor?

 

Yazılım Mühendisliği’nde, performans testlerinin amacı, bir sistemin kritik derecede önemli ve yüksek riskli bileşenlerinin, belirli bir iş yükü altında nasıl çalıştığının belirlenmesidir. Ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve kaynak kullanımı gibi sistemin önemli kalite özelliklerini doğrulamak için yapılan performans testlerini gerçekleştirmek, sürdürülebilirlik anlamında bir zorunluluktur.

 

Performans Testinin Kapsamı;

 

 1. Test Stratejisinin Belirlenmesi
 2. Yük Seviyelerinin Belirlenmesi
 3. Performans Test Ortamının Hazırlanması
 4. Yük Senaryolarının Hazırlanması
 5. Testlerin Uygulanması ve Raporlanması

 

 

Temel olarak 3 çeşit performans testi bulunmaktadır. Bunlar;

 

Performans Testi: Uygulamalarının normal şartlar altındaki performans seviyelerinin belirlenmesi.

Load Testi: Uygulamaya giderek artan sayıda(sistem çökene kadar) virtual user la yüklenilerek sistemin sınırlarının ölçülmesi.

Stress Testi: Maksimum sayıdaki kullanıcı ile periyodik bir şekilde sisteme yüklenilmesi. Bir kaos ortamında sistemin bu tür durumlara verdiği tepkiyi ölçmek ve arıza giderildiğinde sistemin toparlama seviyesini belirlemektir.

 

Performans testi aslında yük testini ve tunning’i kapsayan bir işlemler bütünüdür. Amacı ise, sistemin belirli bir yük altındaki performansının ölçülmesi ve istenilen performansa ulaşmasının sağlanmasıdır. Sistemin ağır yük altındaki dar boğazlarının, kod ve veritabanı gibi sistemlerle çözülmesini amaçlamaktadır.

 

Yük Testi:

Yük testi sistemin ne kadar yükte maksimum performans ile çalıştığının bilgisini veren test tipidir. Sistemin ne kadar yüke tahammül edebildiğini anlamak için yapılır.

Yük testinin amacı, sistemin yük altındaki davranışlarının ve hatalarının ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Her ne kadar performans testinin bir parçası olsa da, kimi zamanda sistemin “sağlamlığını” test etmek için yapılır.

Yük testi sayesinde, performans testi tamamlanmış bir sistemin ihtiyacı olan load balancing sunucuları ya da gerekli donanımın belirlenmesi kolaylaştırılmıştır.

 

Araç seçiminin yapılması:

Değişik ortamlarda değişik toollar kullanmak gerekmektedir.

 • .net uygulamar için visual studio team suit in içindeki performans toolları bulunmaktadır.
 • Java uygulamaları için birçok open source tool bulunmaktadır.Bunlar araasında en çok kullanılanın OPENSTA(open system testing architecture)olduğu belirtilmektedir. Ayrıca java uygulamaları için ücretli bir tool olan IBM Rational Performance bulunmaktadır.
 • Borland SilkPerformer
 • Hp LoadRunner

 

 

Testin Uygulanması:

 

Gerekli senaryoları ve toolu seçtikden sonra(TSE IBM Rational kullanıyor) execute bu sürecin en kolay bölümlerinden biridir. Belirlediğiniz senaryoları toolunuz da bulunan kayıt bölümünden bir kere yaparak kayıt edebilirsiniz. Daha sonra sonuç verilerini alabilmek için test ortamına gerekli collectorları bağlamanız gerekmektedir. Bu işlemi de gercekleştirdikten sonra bir case inizi test amaclı bir kere run edip dataları alabildiğinizi gördükden sonra, belirlediğiniz kullanıcı sayılarını toola girip caselerinizi sadece run tuşuna basarak execute edebilirsiniz.

 

Test sonuçlarının incelenmesi ve yorumlanması:

 

Performans ve Yük Testi Sırasında Aşağıdaki Dokümanlar Üretilir:

Test Durum Dokümanları

 • Sistemin dar boğazları
 • Sistemin response-request zamanları
 • Sistem için ideal yük
 • Sistemin kaldıracağı maximum yük
 • Sistem için ideal bant genişliği
 • Sistemi yayınlayacak server için ideal donanım yapısı

 

Yazılım Testi Metodolojileri

5 Oca

Yazılım Testi Metodolijileri – Yazılım Test Metodları

 

Yazılım testi kullanmak, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün önemli parçalarından biridir. Etkin ve efektif test kodu oldukça önemlidir. Peki yazılım testi ne demektir ?

Yazılım testi, önceden belirtilen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını, doğru çıktıyı üretip üretmediğinikontrol eden yapıdır. Çok sayıda test durumu ve test stratejisi hazırlanır, bu testlerin hepsi belirli hedefleri (tüm sorunları kaldırmak,yazılımın hatasız çalışmasını sağlamak ve en iyi çıktıyı elde etmek) için uğraşır. Çok sayıda test tekniği ve metodolojisi bulunur. Yazılım test metodolojisi, yazılım testi tekniklerinden farklıdır.

 

 

Yazılım Test Metodları

Black-Box Test

Black-box test kod ya da tasarım ile ilgilenmez. Testler gereksinim ve fonksiyonellik üzerinedir. Black-box test aynı zamanda, Fonksiyonellik testi, Closed Box testi ya da Opaque testi olarak adlandırılır.

Black-Box testi, fonksiyonelliğe uygun veri seçimine ve seçilen verinin programın normal ve ya anormal davranış gösterimini izleme temeline dayanır.

Black-Box test stratejisinde, kullanıcı sistemin gereksinimlerini ve bu gereksinimlere nasıl cevap vereceğini bilmelidir. Black-Box testlerini iki gruba ayırabiliriz, bunlardan biri kullanıcı gereksinimi duymayan testler, diğeri ise kullanıcının gerekli olduğu testlerdir.

 

Kullanıcı Gereksinimi Duymayan Test Metodları

 • Fonksiyonellik Testi: Fonksiyonel gereksinimleri test etmek için yazılmıştır.Eğer uygulama beklendiği gib davranırsa,testlerin yazılmasına sıralı bir şekilde devam edilir.

 

 • Stres Testi: Çok sayıda veri girişi,büyük nümerik değerler,çok sayıda sorgu olduğu zaman kullanılır ve uygulamanın dayanıklılığını belirler.

 

 • Yükleme Testi: Bir sistemin performansını derecelendirmek ve ya ağır yükler ve çok sayıda veri girişinde sistemin hangi noktada çakılacağını tespit etmek için kullanılır.

 

 • Ad-Hoc Testi: Geçerli bir test yaratılmadan önceden kullanım için uygundur. Bu test diğer testlerin kapsama alanını ve diğer testlerin süresinin belirlenmesinde yararlı olur.

 

 • Araştırma Testi: Ad-Hoc testine benzer ve uygulamayı öğrenmemizi sağlar. Uygulama hakkkında ön bilgimiz olur.

 

 • Kullanılabilirlik Testi: Kullanıcı dostu test olarakta bilinir. Eğer kullanıcı arayüzü önemli bir yere sahipse ve ihtiyaçlar belirli bir kullanıcıya göre belirleniyorsa uygundur.

 

 • Duman Testi: Mantık testi olarakta bilinir.Bu test,uygulamanın büyük testlere hazır olup olmadığını belirler ve küçük testleri başarı ile geçtiğini gösterir.

 

 • Yenilenme Testi: Uygulamanın herhangi bir hataya karşı ne kadar sürede eski haline geleceğini test eder.Sistem gereksinimlerine göre,tip ve yenileme hızı belirlenir.

 

 • Seviye Testi: Uygulamanın etkinliği ile ilgilenir.Uygulama tarafından çok büyük veri işlemi yapılırken, sistemin uç limitlerini kontrol eder.

 

 

Kullanıcının Gerekli Olduğu Testler

 • Kullanıcı Kabul Testi: Kullanıcının sistemi test edip, gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının incelenmesini sağlar.

 

 • Alfa Testi: Kullanıcı geliştirme merkezine çağrılır. Geliştiriciler programı kullanır ve program hakkında not alır ya da kullanıcı işlemleri gerçekleştirir.

 

 • Beta Testi: Kullanıcılara beta versiyon dağıtılır ve test etmesine izin verilir. Kullanıcılar sistemi inceler,herhangi bir sorun bulduğunda,geliştiriciye bildirir.

 

 

White-Box Test

Uygulamanın kodunu temel almaktadır.Kodun koşullarını, alanlarını ve açıklamalarını temel alır. White-Box testi, cam, açık kutu, temiz kutu olarak adlandırılmaktadır. Bu testte, testi yapan kişi sorunlu kısmı bulmak için kodu incelemelidir.

 

 

Avantajları

 • Kodun optimizasyonunu sağlar.
 • Ekstra kod parçasını kaldırır ve tek bakışta gözükmeyen sorunları ortaya çıkarır.
 • Hangi verinin kodu en iyi şekilde test edeceğini tespit eder.

 

 

Dezavantajları

 • Belirli özelliklere sahip test yapıldığında maliyet artar.
 • Kodun inceleyip tek tek hata bulmak çok zor bir işlemdir.

 

 

White-Box Test Metodları

 • Birim Test: Çalışan bir kod parçası ya da modül için, geliştiriciler tarafından gerçekleştirilir.Düşük seviyede işlem gerçekleştirir.

 

 • Statik ve Dinamik Analiz: Statik analiz kodu sıralı bir şekilde inceler ve hataları araştırır. Dinamik analiz,kodun çalışmasını ve çıktıyı analiz eder.

 

 • Açıklama Kapsamı: Açıklamaların test edilmesiyle ilgilenir.Her bir açıklama en az bir kez test edilir. Tüm açıklamaların sorun yaşamadan çalıştığını garanti altına alır.

 

 • Sınıf Kapsamı: Hiçbir yazılım uygulaması sürekli olarak kodlanmaz, bazı noktalarda, kodun dağılışı incelemeli ve belirli bir fonksiyonu çalıştırılmalıdır. Tüm sınıflar doğrulanmasına yardım eder ve uygulamanın anormal davranış göstermesini engeller.

 

 • Güvenlik Testi: Sistemin izinsiz erişimler, kod bozulması, hacklenme gibi olaylardan nasıl korunacağı ile ilgilenir. Karmaşık test metotları gerekir.

 

 • Değişim Testi: Belirli bir hata düzeltildikten sonra yapılan bir testtir.Hangi kodun, stratejinin geliştirmeye yardımcı olacağını belirlemeyi sağlar.

 

 

Bazı testler hem White-Box hem de Black-Box kapsamında incelenebilir. Bunlara örnek verecek olursak;

 

 • Fonksiyonellik Testi:Kodla birlikte fonksiyonelliği test eder.

 

 • Birleştirme Testi:Uygulamaya yeni eklenen kod ile işbirliği yapar.

 

 • Performans ve Yükleme Testi:Kodun hangi kısmının sistemin kaynaklarını yönettiğini ve performansı verilişini belirler.

Ahmet Sami Küçük

Kaynak:http://www.iztim.com/Blog/YazilimTeknolojisi/YAZILIM-METODOLOJI