Tag Archives: bt yönetişimi

BT Yönetişimi

24 Şub

Yönetişim, kurum paydaşlarının ihtiyaçlarını, şartlara ve seçeneklere göre dengeli belirlemek için yönelime ve hedeflere karşı uyum ve performansı izleyerek ulaşılmak istenen kurum hedeflerine uygun; önceliklendirme çalışmalarıyla birlikte ayarlanmış ve hazırlanmış karar verme mekanizmasıdır. (Cobit,2013:Sayfa 32) Yönetişim olgusuyla bir kurumda hangi işin ne zaman, kimin tarafından, nerede, nasıl yapılacağı gibi önemli sorulara cevaplar verilmektedir. Bu kararları vermek tanımlı olmalıdır, tesadüflere ve kişisel tercihlere bırakılmamalıdır. Yani yönetişim bu kararları vermeyi, yönetimin sağlanması için olası tüm durumları tanımlı hale getirme disiplinidir.

 

Yönetişim kavramına paralel BT standartlarını da inceleyecek olursak; BT standartları, kurum yöneticilerine ve BT birimlerinde çalışanlara hali hazırda yol göstermektedir. Günümüzde bilişim teknolojileri kullanımına ilişkin genel standartlar olduğu gibi, bilgi güvenliği veya hizmet sunumu gibi sadece belli konulara odaklanan detay standartlar da mevcuttur. BT standartlarının en yaygın olarak kullanılanları şunlardır:

 

COBIT

ISO/IEC 27000

IEC 15408

ISO/IEC 38500

ITIL

TOGAF

PMBOK

PRINCE2

 

BT yönetişimi, BT standartlarını, kişisel tecrübeleri, BT en iyi uygulamalarını, kurumun kültürünü ve yasal düzenlemeleri göz önüne alarak hazırlanan yönetişim türüdür. Bu nedenle standartların veya diğer uygulamaların üstünde ve tümünü kapsayacak şekilde konumlanır ve kullanılır.

ISO/IEC standartlarından 27000 detaylı olarak bilgi güvenliği standartları tanımlarken, ISO/IEC 15408 bilgi güvenliği test standartlarını, ISO/IEC 38500 BT mimarisiyle ilgili yönetişim standartı tanımlamaktadır.

 

ITIL, BT süreçlerini detaylı olarak tariflemekte ve süreçlerin birbirleriyle olan ilişkisini kurarak kapsamlı bir BT süreç kütüphanesi meydana getirmektedir. ITIL özel bir konuyu derinlemesine incelememekle beraber süreçleri adımlarla detaylı tanımlayarak iş akışları ve gereklilikleri tariflemektedir.

 

TOGAF, BT mimarisiyle ilgili detay tanımlar sunmaktadır. BT mimarisinin detayında ve gelinde sunduğu gereksinimler ve girdi, çıktı ilişkileri konunun diğer BT süreçleriyle olan ilişkisini ortaya koymaktadır.

 

PMBOK, sektör bağımsız proje yönetim süreci standardıdır. BT yazılım projeleri için sunduğu eklerle BT süreçlerine özel girdi, çıktı ve kullanılan araçların ilişkisi sunulmaktadır.

 

Prince2,  PMBOK’a benzer bir proje yönetim standardıdır, PMBOK’tan farklı olarak istediği dokümanlarla daha sıkı kurallar ve daha sıkı bir yönetim anlayışı sunmaktadır.

Reklam

BT Yönetişimi

29 Eki

İnternette Rastladığım Ahmet Pekel Bey’in değerli sunumunu sizlerle paylaşmak istedim. Sunumu amaç, kapsam ve içerik olarak çok beğendiğimi ve yol gösterici olduğunu söylemek isterim.