Tag Archives: iş analizi

Proje Ekiplerinde İş Analistlerinin Rolleri

10 Eyl

Uluslararası İş Analizi Derneği iş analistini şöyle tanımlar; “Organizasyonun yapısını ve politikasını anlamak ve hedeflerine ulaşmak için organizasyona çözümler öneren, paydaşlar ve organizasyon arasındaki koordinasyonu sağlayan köprüdür.”Tüm organizasyonlarda yönetim ve paydaşlar tarafından iş analisti, çeşitli yollarla maliyeti azaltan, işin değerini arttıran kişi olarak tanımlanır.

İş analistinin bir projedeki temel görevi projenin teslimatında esas olan kapsamını yönetmektir. İş analisti, kapsamın izlenmesi ve kontrol edilmesi sırasında gereksinimleri ortaya koyar ve bu gereksinimleri analiz edip planlar. Ayrıca müşteri kabul testleri sırasında gereksinimleri belirlenmesine ve test sonunda da müşteri beklentilerinin doğrulanmasına yardımcı olur.

İş analizi faaliyetlerinin olmadığı organizasyonlarda bilgi işlem personeli ve iş arasında iletişim kopuklukları görülür. Yöneticiler ekibe iş analistinin dahil edilmesinin işin değerini arttırdığını ve uzun vadede projede tasarruf yapılmasını da sağladığını fark etmelidirler.

İŞ ANALİZİ İLE PROJENİN DEĞERİNİ ARTTIRMANIN 5 YOLU

1)Değerlerine göre gereksinimlerin önceliğini belirlemek

Bu şekilde paydaşlar, en yüksek önceliğe sahip olan gereksinim üzerinde odaklanırlar.

2)Yeni iş gereksinimlerinin tespit edilmesi

IT ve yönetim tarafından tespit edilememiş gereksinimler iş analizi sayesinde tespit edilebilir. Tespit edilememiş gereksinimler zaman ve para kaybına sebep olur. İş analizi ile güncel gereksinimler keşfedilir, bu şekilde başarılı bir proje için ne gerektiği organizasyon tarafından anlaşılır.

3)Bilgi işlem ve iş arasındaki iletişimi arttırır

İletişim başarılı bir projenin temel anahtarıdır. Bilgi işlem ve iş arasındaki iletişim hayati bir önem taşımaktadır. İş ve bilgi işlem arasındaki iletişimin tüm proje ömrü boyunca devam etmesi maliyet tasarrufu sağlanmasına sebep olur.

4)Ölçeklendirilmiş bir bilgi işlem takım çerçevesi oluşturun

Paydaş ve proje sayısının arttırılması ile organizasyon büyür.İş analizi ile küçük birr takım büyük bir takıma ölçeklendirebilir.Proje sayısının artması karda da bir artış sağlayadcaktır.

5)İşlem değişikliği tavsiyesi

Toplam proje değerini arttıracak bir işlem değişikliği keşfedilebilir.

İŞ ANALİZİ İLE MALİYETİ DÜŞÜRMENİN 5 YOLU

1)Doğru gereksinimlerin belgelenmesi

İş analistleri son kullanıcının ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan gereksinimleri tanımlama ve belgelendirme konusunda deneyimlidirler.

2)Tekrar yapılan işleri azaltma

Doğru gereksinimlere odaklanıldığı zaman projedeki gereksiz değişiklik yapılma miktarında ciddi azalmalar görülecektir.

3)Proje süresini kısaltmak

Proje süresinde azalma sağlamak, proje kaynaklarını diğer projeler için de kullanılabilir hale getirir bu şekilde potansiyel gelir arttırılmış olur.

4)Paydaşlara harcanan zamanın azaltılması

Paydaşların zamanı değerlidir ve verimsiz tartışmalarla zamanlarını harcamamak gerekir. İş analizi ile karar verme, tartışmaları takip etme, tartışmaların belgelenmesi sağlanır bu şekilde aynı tartışmaların yeniden yaşanıp zaman kaybedilmesinin önüne geçilir. İş analisti durumu özetleyip raporlayarak paydaşlara hızlı bilgi sağlayabilir.

5)Maliyet odaklı çözümler keşfedin

Bir problem için araştırma yaparken mali odaklı çözümler üretmek toplam maliyetin azalmasını sağlayacaktır. Yönetim tarafından keşfedilememiş para tasarrufu sağlanacak birçok alan iş analisti tarafından tespit edilebilir.

 

Kaynak: The BA Solutions

http://projeegitimmerkezi.com/bdetail-d-234-proje-ekiplerinde-is-analistlerinin-rolleri

 

İş Analizi Nedir? İş Analisti Ne Yapar?  

12 Haz

İş analizi (business analysis) kavramından bahsedildiğinde esas olarak insanların zihninde iki farklı konu canlanır.

1. Uzunca bir süredir var olan anlamıyla; bir firmada gerçekleştirilmek istenen bir proje veya çıkartılmak istenilen bir ürün ile ilgili piyasa araştırmalarının yapılması, ürün niteliklerinin belirlenmesi, fizibilite çalışmalarının yapılması gibi daha ziyade iş geliştirme tarafında hitap eden konular.

2. Yeni oluşturulan veya optimize edilmek istenilen bir sürecin oluşturulması, bu süreçlerin otomasyona geçirilmesi için ihtiyaç duyulan analizlerin yapılması.

İkinci konu daha ziyade bilgisayarların hayatımıza yoğun olarak girmesi ile birlikte ihtiyaç duyulan yazılımların, uygulamaların geliştirilmesi için yapılacak analizleri kapsar.

Birinci maddedeki sorumluluklar ise günümüz iş dünyasında ürün yöneticisi olarak ifade edilen rollere aktarılmıştır. Bu şekilde olmasını da doğal karşılamak gerekir. Zira konular birbirinden oldukça farklı ve farklı tecrübe ve birikimlere ihtiyaç duyar nitelikte karmaşıktır. Ancak her durumda birbirleri ile etkileşimi oldukça yoğundur.

Öncelikle bu hususlarda net olmak gerekir. İstihdam ettiğimiz iş analistlerimizden beklentimizi doğru olarak ifade edebiliyor olmalıyız. Danışmanlığını yaptığımız çeşitli firmalarda bu ayrımın net olmamasından kaynaklanan sorunlar yaşandığını çeşitli kereler gözlemlemişsizdir.

Meselenin bir diğer boyutu ise ikinci maddede ifade ettiğimiz iş analistinin uygulama geliştirme süreci içine ne kadar gireceği, sorumluluğunun teknik süreçlerin hangi aşamasına kadar işin içinde olacağı veya olması gerektiği yönünde sıkça yaşanılan tartışmalardır. Yazılım ekipleri sıkça iş analistinin rolünün ihtiyaç ve gereksinimlerin toplanması ve bunların yazılımcılara aktarılmasından ibaret olması gerektiğini söyler. Bu aşamadan sonra yapılması gereken yazılım analiz ve tasarım çalışmalarının “teknik” meseleler olduğu ve yazılım ekiplerinin işi olduğu yönünde kanaat belirtirler.

Bu tartışmalar aslında çok gerekli değildir. Zira yapılacak çalışmalar herşeyden önce projenin tüm aşamalarında birlikte yürütülmesi gereken çalışmalardır. Yazılım yaşam döngüsünde analiz ve tasarımın dört temel seviyesi vardır. İlk iki seviye kavramsal ve tanımlama seviyesidir, iş analizinin konusudur. Üç ve dördüncü aşamalar ise fiziksel ve uygulama seviyeleri olarak geçer ve teknik ekiplerin konusudur. Ancak her aşamada birlikte çalışılır. Sözkonusu olan bir yazılım üretmek olduğu için de yapılan tasarım buna uygun teknikler kullanılarak yapılırsa, her aşamada detay seviyesi biraz daha artırılarak sonuçta kaliteli bir yazılıma kavuşmak imkanı vardır.

Bunun için geliştirilen özel teknik ve yöntemlerin ve analiz methodolojilerinin eğitimlerinin tüm ekiplere aldırılması bu anlamda çok önemlidir. Zira ekiplerin birbirlerinin yaptığı işi tamamlayarak gitmeleri ve karşılıklı olarak birbirilerinin dilinden konuşmayı ve birbirlerini anlamayı kolaylaştırdığı gibi geri dönüp bakıldığında ciddi bir analiz ve tasarım envanterine de sahip olunur. Test senaryolarının çalışılması da bu anlamda çok rahat olacaktır.

 

Kaynak:http://www.fonksiyon-tr.com/blogpost-48/is-analizi-nedir-is-analisti-ne-yapar.html