Tag Archives: kalite yönetimi

KALİTE YÖNETİM PLANININ 7 ÖZELLİĞİ

9 Eyl

Kalite Yönetim Planı, müşterinizin kalite beklentilerini karşılayacağınızdan nasıl emin olacağınızı tarifler. Kaliteli teslimatların oluşturulabilmesi için devreye alınacak süreç ve aktivitelerin tanımlandığı yer olacaktır. Kalite Yönetim Planı aynı zamanda teslimatlarınızın ne zaman tam ve doğru olacağını da anlamanıza yardımcı olur.Kalite Yönetim Planı oluşturulduğunda gerçek kalite gereksinimleriniz belli olmayabilir, ama siz bu gereksinimleri ortaya çıkaracak ve onların karşılandığından emin olmanızı sağlayacak süreç ve teknikleri tanımlayabilirsiniz.

Kalite Yönetim Planında ayrıca şu bilgiler bulunabilir;

·  Rol ve sorumluluklar.

Kaliteyle ilgili farklı rolleri tanımlayabilirsiniz. Proje yöneticisi genel sorumluluğu üstlenmiş olabilir ama ona yardımcı olacak farklı rolleriniz olabilir. Bu roller kalite denetçiliği, dış test uzmanı, kalite kontrol gibi roller olabilir.

·  Doğru ve eksiksiz olma koşulları.

Kabul kriterleri de diyebileceğimiz bu kriterlerin amacı, müşterinizin bir ürüne tamam diyebilmesi için neler yapılması gerektiğiniz belirler. Bu sayede siz bu kriterleri yerine getirdiğiniz zaman müşterinizin tatmin olacağını varsayar ve sürprizlerle karşılaşmazsınız.

·  Kalite gereksinimleri analizi süreci.

Müşterinizin kalite gereksinimlerini nasıl ortaya çıkaracağınızı ve nasıl doğrulayacağınızı tarif edin. Bu süreç genelde gereksinim analizi sürecinin bir parçasıdır.

·  Kalite güvence faaliyetleri.

Kalite güvence faaliyetleri, müşterinizin kalite beklentilerini karşıladığınızdan emin olmak için uymanız gereken süreçleri tanımlar. Temel kalite güvence faaliyet ve süreçlerini tanımlayın.

·  Kalite kontrol faaliyetleri.

Kalite kontrol faaliyetleri, teslimatların oluşturulduğu her noktada, teslimatların müşterinizin kalite hedeflerine uygun olup olmadığını denetleme faaliyetlerinizdir. Projede Temel kalite kontrol faaliyetlerini burada tanımlayın.

·  Kalite standartları.

Projenizde uymayı taahhüt ettiğiniz kalite standartlarını burada tanımlayın

·  Kalite araçları.

Projenizde kaliteyle ilgili kullanacağınız tüm araçları burada tanımlayın.

Kalite Yönetim Planı müşterinizin kaliteyle ilgili gereksinimlerini nasıl anlayacağınızı ve nasıl gerçekleştireceğinizi en baştan düşündüğünüz plandır. Bu plan projeniz başladığında size kaliteyi nasıl yöneteceğiniz konusunda rehberlik sağlayacaktır.

Kaynak: Proje Eğitim Merkezi

http://www.projeegitimmerkezi.com

Reklam

Proje Yönetiminde Kalite Yönetimi

21 Ağu

Çoğu kişi kalite yönetimini hayata geçirilmesi en zor proje yönetim süreçlerinden biri olarak görür. Bunun nedeni kaliteyi tanımlamanın zorluğundadır ve bir kalite yönetimi sizin kalitenin durumunu denetlemeniz için kalite metrikleri toplamanızı gerektirir.

Aşağıdaki adımları izleyerek kalite yönetim süreciniz için bir çatı yaratabilirsiniz;

·  Bir Kalite Yönetim Planı yaratın. 

Kalite Yönetim Planınızı oluşturun ve ana teslimatlarınızı, tamamlanma durumunu ve hatasızlık kriterlerini, kalite kontrol aktivitelerini ve kalite güvence aktivitelerinizi tanımlayın. Kalite Yönetim Planı aynı zamanda müşterinizin kalite gereksinimlerini karşıladığınızdan nasıl emin olacağınızı da tanımlamalıdır. Kaliteli ürünler üretebilmenizi garantilemek için hangi faaliyetlerin yapılacağını tanımlayacağınız yer de Kalite Yönetim Planıdır.

·  Müşterinizin kalite için gereksinimlerini belirleyin.

Kalite için müşterinizin gereksinimlerini belirlemek için müşteriniz ile çalışın. Üst düzeyde bu gereksinimler projenizin tanımlama süreçlerinde çıkarılmış olabilir. Detay gereksinimler için müşteriniz ile yapacağınız gereksinim toplama aktivitelerinde kalite gereksinimlerini de belirleyebilirsiniz.

·  Kalite gereksinimlerinin karşılandığını doğrulamak için ölçümler belirleyin. 

Tesmilatlarınızın kalite gereksinimlerini ne kadar karşıladığını ölçmek için kalite gereksinimlerinde belirlediğiniz hedefler ölçümlerinizin metriklerini toplamalısınız. Proje yöneticisi zaten temel zaman ve maliyet metriklerini çoğu zaman toplamaktadır. Kaliteyle ilgili metrikleriniz ise biraz daha detaylı olacaktır. Burada hem proje yönetim süreciniz ile ilgili hem de teslimatlarınız ile ilgili metrikler toplamanız gerekecektir.

·  Kalite kontrol aktiviteleri gerçekleştirin. 

Kalite kontrol, üretilen ürün ve/veya hizmetinizin belirlenen kalite gereksinimlerini karşıladığını denetlemek için yapılır. Denetleme veya inceleme olarak da adlandırılabilir. Projeniz süresince teslimatların çıktığı her noktada kalite kontrol faaliyetleri yapıldığından emin olun.

·  Kalite güvence aktiviteleri gerçekleştirin. 

Kalite güvence, projede istenen teslimatların hazırlanma sürecindeki aktiviteleri belirtir. Önleyici faaliyetler olarak da adlandırılabilir. Hazırlık sürecinde kalite hedefini tutturmak için dikkat edilecek noktaları belirleyip önleyici faaliyetleri sürece katmanız sonuçta kalite hedefinde teslimatlar çıkarmanızı sağlayacaktır.

·  Teslimatların kalitesini sürekli gözlemleyin ve denetleyin.

Teslimatlarınızın kalitesini sürekli olarak gözlemlemeniz gerekmektedir. Kalite problemleri tespit ettiğiniz zaman, nedeni bulacak bir süreç oluşturun ve hazırlanma sürecinde iyileştirmeler yapın.

Kaynak: Proje Eğitim Merkezi
http://www.projeegitimmerkezi.com