Tag Archives: pmbok6

PMBOK 6 ile Gelecek Değişiklikler

14 Haz

PMBOK® 6. versiyonun 2017 yılı son çeyreğinde çıkması bekleniyor. Yeni kitaba göre güncellenecek olan PMP Sınavlarının ise Ocak 2018’de başlaması ön görülüyor.

Dikkat! Aşağıdaki linklerden yapılan pratikler PMP sınavına hazırlık sürecinde hayat kurtarır:

https://www.projectmanagement.com/PMwars/

https://www.projectmanagement.com/PMchallenge/

  1. BİLGİ ALANI VE SÜREÇ DEĞİŞİKLİKLERİ

1)      47 olan süreç sayısı 49’a çıkıyor.

2)      Üç adet yeni süreç eklenirken bir adet süreç de çıkarılıyor.

3)      İki adet bilgi alanının ve altı adet sürecin adı değişiyor.

Eklenen Yeni Süreçler:

Manage Project Knowledge

Control Resources

Implement Risk Responses

Çıkarılan Süreç:

“Close Procurements”. Bu süreçteki fonksiyonlar, “Close Project or Phase” süreci içinde ele alınıyor.

Adı Değişen Bilgi Alanları:

“Project Human Resource Management” sürecinin adı “Project Resource Management” şeklinde; “Project Time Management” sürecinin adı ise, “Project Schedule Management”şeklinde değişiyor.

Adı Değişen Süreçler:

Eski İsim Yeni İsim
Perform Quality Assurance Manage Quality
Plan Human Resource Management Plan Resource Management
Acquire Project Team Acquire Resources
Control Communications Monitor Communications
Control Risks Monitor Risks
Control Stakeholder Engagement Monitor Stakeholder Engagement
  1. CHAPTER VE İÇERİK DEĞİŞİKLİKLERİ

v  Chapter 1’den 3’e kadar olan kısımdaki bilgiler, 2 ayrı chapter’da ele alınıyor. Yeni Chapter 3’de ise Proje yöneticisinin rolü, PMI® yetenek Üçgeni ile bağlantı kurularak adresleniyor.

v  Kılavuz boyunca, süregelen (Ongoing) süreçler ile devamlı olmayan (Non-Ongoing) süreçleri ayrt etmemize olanak sağlayan notasyonlar kullanılacak. Kılavuzda ilk defa böyle bir konsept kullanılıyor.

v  Project Scope ve Product Scope kavramlarına belirgin bir vurgu yapılıyor.

v  Kazanılmış Değer Araç Kiti (Earned Value tool kit), ““Earned Schedule Management” kavramını da içerecek şekilde güncelleniyor.

v  İletişim (Communication, iki insanın iletişimi vb.) ile İletişimler (Communications, iletişim sonucu ortaya çıkanlar, yayınlanmış epostalar vb.)  arasındaki farklılık anlatılıyor. (Buna gerçekten ihtiyaç vardı, kim düşündüyse eline sağlık…)

v  Yeni stratejide “Escalate Responses” sayesinde PY, riski başka bir partiye eskale edebiliyor. Bu durumda ister riski risk register’dan silecek, isterse de listede bırakıp onu “Escalated/Assigned To” olarak sınıflayacak.

v  “Lessons Learned Register”,  ITTO’nun bir parçası olarak yerini alıyor. Proje yöneticileri, bunu sadece proje veya fazların sonunda değil, proje boyunca istedikleri aralıklarda güncellemeleri adına teşvik ediliyor.

v  Bazı alanlarda, zorunluluk belirtmeden ziyade daha isteğe bağlılığı vurgulayan bir dil kullanılıyor. Örneğin, “Kullanılabilecek araçların bir listesi şöyledir. Siz projenize en uygun olduğunu düşündüklerinizi seçebilirsiniz”…

v  13) The PMBOK® Guide itself is taking on more of a voluntary instead of mandatory tone in some areas. For instance, for Requirements Collection, they might now say something to the effect that, “Here is a list of possible choices of tools. Choose any of these that best might fit your current project.”

v  ITTO tablolarındaki girdi ve çıktılar basitleştiriliyor.  Araç ve teknikler ise ana başlıklar altında gruplanıyor.

Sınav için hangi PMBOK® versiyonuna çalışmalıyım?

 

1 Ocak 2018 tarihine kadar sınava girecekseniz, PMBOK 5 versiyonu üzerinden sınava hazırlanmaya devam edebilirsiniz. Yeni kitap sınava Ocak 2018’den itibaren dahil olacak.

 

Kaynak: http://www.pmpegitimi.com/pmbok6-ile-neler-degisiyor/

Reklam

PMBOK 6 Geliyor! PMBOK 6 Nasıl Olacak? PMBOK’da ne değişecek?

30 Haz

2017 Yılının üçüncü çeyreğinde İngilizce ve 10 Dilde çıkması beklenen PMBOK 6’nın Rehber kısmı bugünlerde görüşe açıldı. İçeriği incelemeye devam ediyorum ama resmi olarak duyurulan değişiklikleri paylaşmak istedim.

Çevik yaklaşımlar Kılavuza dahil oluyor!

PMBOK 6’nın en önemli yeniliklerinden biri olan bu eklenti ile günümüzde kabul görerek yaygınlaşan Çevik yaklaşım için bir yardımcı kılavuz eki hazırlanmış durumda. PMBOK içerisindeki bu içerik eklemelerinin PMI-ACP Sertifika sınavına da referans olabileceğini düşünüyorum. Eki incelediğimde de daha önceden fazlandırma bölümünde anlatılan konunun detaylandırıldığını gördüm.

İçerik Zenginleştirmeleri!

Her bilgi alanına 3 yeni giriş bölümü eklenmiş durumda;

  1. Anahtar Kavramlar,
  2. Eğilimler ve Geliştirilen Uygulamalar,
  3. Projeye ve çevresine özel Terzilik Unsurları,

Ayrıca Stratejik ve İş Yönetimi ile Yetenek Üçgeni ile ilgili bilgilerde bilgi alanlarına eklenmiş olacak. Aslında standart yalınlıktan kurtulup gelen eleştirilere de cevap verecek şekilde kendini daha kolay ve çok kullandırmak için hayatın içine girdiğini ispatlayacak.

PMBOK artık 2 Bölüm!

PMBOK artık Standart ve Rehber olmak üzere iki bölümden oluşacak. Standart girdi, araç ve teknik ile çıktıları yani proje yönetim standardını tariflerken rehber bu standardı nasıl uygulayacağımız konusunda bize bilgi sağlayacak. Daha önce COBIT’de gördüğüm şekliyle Framework yanında Uygulama Rehberi geliştirme mantığı Amerika ekolü olacak ki artık PMI’da da var.

Süreç Nasıl İşliyor?

İlk olarak 7 Mart 2016, 6 Nisan 2016 tarihleri arasında görüşe açılan standart bölümüne gelen 4424 yorum incelendi. Şimdi de 2.kısım yani Rehber 26 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında görüşe açılarak yorum bekleniyor. Tüm yorumlar komite tarafından incelenip değerlendirildiğinde kitap finalize edilerek 2017 sonunda çıkarılacak görünüyor. Bu nedenle de PMP sınavının içeriğinin en erken 2018 yılında değişeceği de ifade ediliyor.

 

Bakınız: http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/foundational-standards-exposure-draft-process.aspx?utm_source=pmi&utm_medium=email&utm_term=EMC470&utm_content=stndrds_exposureDrft&utm_campaign=pmiPMBOKguide_exposure_draft&utm_aud=pmiChptMem&utm_thm=books&utm_sdte=June&utm_dep=mkt