Tag Archives: pmp nedir

2019 Yılı Sonbahar Dönemi İlk Eğitimlerimiz

16 Ağu

Proje Yönetimi ve PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi, Program Yönetimi Eğitimi ve Agile Proje Yönetimi Eğitimlerimizin Sonbahar ayındaki ilk eğitim tarihleri belirli oldu.

KAİD Bir PMI REP kuruluşudur.

Detaylı Bilgi ve Kayıt için: info@kaid.com.tr

KAİD Web Sitesi: www.kaid.com.tr

Reklam

PMP Sınavı Hakkında

5 Tem

Neden PMP Sınavı?

• Proje Yönetimi konusunda bilginizi ölçen uluslararası bu sınavı kazanmak proje yönetim tecrübesinin göstergesidir.

• PMP olan kişiler PMP olmayanlara göre daha fazla ücret alabilmektedir.

• PMP olanlar diğerlerine göre daha kolay iş bulabilmekteler.

• Temel proje yönetim eğitimi alınmamışsa ve terminoloji bilgisi yoksa PMP sınavı için hazır değilsinizdir.

• Sınava girenlerin yaklaşık yarısı PMI metodoloji eğitimi almadıkları için başarısız olmaktadırlar.

• Sınavı geçmek için gerçek iş yaşamı tecrübesi veya sadece PMBOK okumak yeterli değildir.

• PMI terminolojisini bilmek çok önemli olduğundan adayların 35 saatlik metodoloji eğitimini sınava girmeden önce almaları gerekmektedir.

Sınav başvurusu

• Sınava girebilmek için PMI’a başvuru formları posta yoluyla yada elektronik olarak iletilmeli

• Online olarak başvurular http://www.pmi.org sitesinden iletildiğinde PMI’ın cevap verme süresi kısalmaktadır.

• Başvuru formlarında;
– Projelerdeki tecrübelerin ve
– Proje yönetimi konusunda alınan eğitimin belirtilmesi gerekmektedir.

• Aldığınız eğitim ve Proje Yönetimi ile ilgili olarak projelerde harcadığınız zaman başvuru için önemlidir.

• PMI’ın sınav ile ilgili olarak belirttiği gereksinimler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

PMI Denetimi

• Başvuru PMI tarafından denetime tabi tutulabilir.

• Denetime tabi olunduğunda mezun olunan okulların diplomalarının fotokopileri ve görev yapılan projelerde referansların imzaları/onayları istenir.

• Başvurunun onaylanmasının ardından PMI sınava giriş için izin verir.

• PMI’ın sınava giriş için onay verdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde sınava girilebilir.

PMP Sınav bilgileri

• Dünyanın pek çok yerinde PMP sınavı bilgisayar başında online olarak yapılmaktadır.

• Sınav Prometric Test Mekezi tarafından verilen randevu tarihinde yapılır.

• Sınav ücreti PMI üyeleri için 405 $, üye olmayanlar içinse 555 $ olarak belirlenmiştir.

• PMI’ın 1 yıllık üyelik ücreti 119 $ tutarındadır.

PMP Sınav içeriği

• PMP sınavı proje yönetiminde kullanılan
– Bilginin
– Yeteneklerin
– Araç ve
– Tekniklerin
Uygulamasını ölçer.

• PMP sınavı 200 adet çoktan seçmeli sorudan oluşur.

• Bu 200 sorunun 25 tanesi hazırlık sorularıdır. Hazırlık
soruları adayın sınav puanını etkilemez.

• Hazırlık soruları sınav boyunca randomize dağıtılır.

• Sınav süresi 4 saat olarak belirlenmiştir.

• PMP sınavı öncesi 15 dakikalık bilgisayar  programını kullanmaya yönelik tanıtım mevcuttur. 15 dakikalık tanıtım 4 saatlik sınav süresine dahil değildir.

• Sınavı geçmek için %61 başarı sağlamak gereklidir (175 sorudan 106 tanesi doğru olmalıdır).

PMP Sınavı ile ilgili önemli noktalar

• Sınav ile ilgili olarak 3 önemli nokta kesinlikle gözardı edilmemelidir:

– Bu sınav PMBOK kitabının bilgilerini test etmez
– Sadece gerçek hayatta yaşadığınız proje yönetim tecrübelerinize güvenemezsiniz
– PMBOK bilgilerine dayalı proje yönetimi eğitimi almak kritik öneme sahiptir.

Sınav Soruları

• PMP sınavı 200 çoktan seçmeli sorudan oluşur.
• PMP sınavı bilgi, uygulama ve analiz bazlı pek çok durumsal soru içerir.
• Sınav soruları binlerce soru içeren database’den rastlantısal olarak üretilir.
• Sorular konudan konuya atlayabileceği gibi bir soru içinde farklı konulardan bahsedebilir.
• Her soru için tek bir doğru seçenek işaretlenir.
• Yanlış cevaplar puan kaybettirmez.

PMP Sınav soru dağılımı

• Aşağıdaki tablo soruların alanlara göre %sel dağılımını göstermektedir. Bu dağılım PMI’ın önceliğine göre nadiren değişebilir. Güncel bilgiler PMI web sayfasından takip edilmeli

Bu veriler Kasım 2015 Sonrası için duyurulanlardır.

Dagilim

PMP Sınav Bilgileri

• PMP sınavı daha önce girilen sınavlardan farklıdır. Sınav soruları bazen uzmanlar tarafından bile zor bulunabilir.

• PMP sınavı bilgi, uygulama ve analizi test eder. Bu da sınavın ezbere olmadığını gösterir.

• Bilginin nasıl uygulanacağının bilinmesi ve bu bilgiyi içeren durumun analiz edilmesinin gerekliliği vardır.

• Sınavın kesin ve belli düzende sorular içereceği beklenmemelidir.

• PMP sınavı pek çok durumsal soru içerebilir. Eğer proje yönetimi konusunda yeterli bilgi yoksa araç ve teknikler yeterince bilinmiyorsa bu sorular oldukça zor olabilir.

• Sınavda Proje Yönetiminin süreçlerini, alt süreçlerini, yaşam döngüsünü içeren sorular da yer alır.

• Sınavda PMBOK süreçlerinin ezberine dayalı çok az soru gelir.

• Sadece 10-12 soru PMBOK süreçlerinin girdi ve çıktılarının ezberlenmesiyle cevaplanabilir.

• Sınavda formülasyona dayalı 8 ile 10 arasında soru çıkabilir.

• Sınavda doğru cevaplar direkt olarak PMBOK’ta yer almayabilir.

• Sınav esnasında katılımcıların çoğu 200 sorunun %40’ından emin olamamaktadırlar.Sınav soruları çoğunlukla duruma bağlıdır.

• Bir çok soru belirsizlik içerebilir. Bazı soruların birden fazla doğru yanıtı olduğu düşünülebilir.

• Bu tür sorulara hazırlıklı olmak sınav başarısı için gereklidir.

• Ne kadar iyi hazırlanırsanız hazırlanın bazen cevap veremeyeceğiniz sorularla karşılaşma ihtimaliniz mevcut.

• Sınav soruları ezbere dayalı değildir.

PMP SINAVI GİRİŞİ

• Sınav yerine giderken PMI sınava giriş belgesini ve daha önce sınav formlarında verdiğiniz isimle uyumlu kimlik belgeniz yanınızda olmalı.

• Sınava giriş esnasında size kulaklık, kalem ve çözümlemeler yapabileceğiniz boş kağıt verilir.

• 15 dk bilgisayar üzerinden sınav hakkında bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirme sınav esnasında kullanabileceğiniz bilgisayar tuş ve komutları ile ilgilidir.

• Sınav esnasında bilgisayar başında her seferinde 1 soru görülür. Soru cevaplanabilir yada cevaptan emin olunmaması durumunda ileride tekrar dönüp bakmak için işaretlenebilir.

• Sınav esnasında sorular arasında gidip gelinebilir.

• Sınav soruları önceden hazırlanmaz. Sınav başladığında belirlenir ve sınav süresince bu 200 soru değişmez.

PMP Sınav bitişi

• Sınav puanı sınav süresi bitince yada katılımcı bitirdiğini belirttiğinde hesaplanır.

• Katılımcı sınavı geçmişse bilgisayardan sınav başarısı ve sonuçları print alınabilir. Resmi olarak sınavı geçtiğiniz belgelenir.

• Sınavda geçerli puan alınamamışsa PMI bilgilendirme ve yeniden sınava girme adımlarını anlatan mail gönderir.

• Sınava yeniden girmek için sınav ücreti ödemek gerekir.

• Sınav esnasında sınav salonunun sessiz olması beklenmemeli.

Kaynaklar:

http://www.oandaprojeyonetimi.com.tr/tr/testler/pmp-sinavi-hazirlik

http://www.pmi.org/certification/exam-changes/pmp.aspx

http://www.pmi.org/Certification/~/media/PDF/Certifications/pdc_pmphandbook.ashx

PMI® ve PMP® Hakkında

12 Ağu

Project Management Institute® (www.pmi.org1968 yılında Amerika’nın Pensilvanya Eyaleti’nde James Snyder (SmithKline & French), Edward Engman (McDonell Otomasyon), Eric Jenett (Brown & Root), Micheal Homyak, ve Susan Gallagher (SmithKline & French) tarafından kurulan Proje Yönetimi Enstitüsü’nün ilk resmi adresi James Snyder’ın eviydi.
 
Farklı sektör ve firmalarda deneyimleri olan bu insanlar projelerin yönetilmesinin bilimsel bir yoldan geçmesi gerektiği konusunda hemfikirdiler. Bir örgüt oluşturma konusunda daha önce de yerel bazı girişimler mevcuttu fakat hiçbiri geniş katılıma ulaşamamış ve sönük kalmıştı.
 
1968 yılının Ocak ayında Ulusal CPM (Critical Path Method) Kongresi’nde “Amerikan Proje Yönetimi Enstitüsü” gerekliliği ortaya konmuş ve kurulacak enstitünün temel amaçlarının aşağıdaki biçimde olması gerektiğine karar verilmişti;
 
1. Proje yönetimi konusunda profesyonelliğin gerekliliğini anlatmak ve yaymak
2. Proje yönetimiyle ilgili problemlerin, çözüm önerilerinin ve uygulama alanlarının tartışılabileceği bir ortam oluşturmak.
3. Endüstriyel problemleri çözmek amacıyla yapılacak araştırmaları koordine etmek.
4. Proje yönetimi sistemlerini kullanan kişiler arasında ortak bir dil yaratabilmek amacıyla terminoloji oluşturmak ve yaygınlaşmasını sağlamak.
5. Proje yönetimi uygulamalarıyla ilgili tanıtıcı ve eğitici klavuzlar hazırlanmasına destek olmak ve proje yönetimi alnında kariyer gelişimini özendirmek

Yukarıda adı geçen 5 kişi tarafından kurulan örgütün ilk üyelik aidatı yıllık $15’dı. Özel sektördeki firmaların ve akademik çevrelerin desteklediği PMI®, 1974 yılında 1000 üyeye ulaştı. 1984 yılında 4000 üyesi olan PMI®’ın üyelerinin %30’u mühendis, %17’si bilgisayar donanım ve yazılım, %5’i ise eğitim sektöründendi.

İlk 10 yıl mühendislik, savunma ve inşaat sanayi ağırlıklı faaliyetlerde bulunan enstitü, özellikle 80’lerin ikinci yarısından itibaren bilişim sektörünün gelişmesiyle yıllık büyüme hızını %20 – %30 oranında arttırmıştır.

PMI®, 2005 yılı Bugün dünya çapında 250 şubesi (PMI® Chapter) ve 225.000 üyesi bulunan bir enstitüdür.
 

Project Management Professional® Sertifika Sınavı
    
Proje Yönetimi Profesyonellik (PMP®) Sertifika sınavı, kişilerin proje yönetimi uygulamalarıyla ilgili bilgi, beceri, araç ve teknikleri hakkında birikimlerini ölçmektedir. 

PMP® Sertifikasyon sınavına giriş için başvuru işlemleri doğrudan PMI®’ya yapılmakta ve yaklaşık iki-üç haftada tamamlanmaktadır.

Başvuru esnasında Ön-Lisans veya Lisans diplomasına sahip olmak gerekir.Başvuru taririhinden önceki son 8 sene zarfında, önlisans mezunları 7500 süre ile, lisans diplomasına sahip olanlar 4500 saatlik süre ile proje görevlerine önderlik etme, yol gösterme  ve projelerde takım üyesi olarak yer alma tecrübesinin olması gerekir. Aranan bu tecrübelerle beraber en az 35 saatlik Proje Yönetimi ile ilgili eğitim almış olmak gerekir. Başvuru konusundaki detaylı bilgileri ve başvuru formunu PMI®’ın sitesinden indirebileceğiniz  “PMP® Certification Handbook” adlı kitapçıkta bulabilirsiniz.

Ağustos 2000’den itibaren tüm dünyada, yalnızca bilgisayar üzerinden on-line olarak yapılan PMP® sınavı, 200 soruluk çoktan seçmeli test yöntemiyle hazırlanmış olup toplam 4 saat sürmektedir. Yanlış doğruyu götürmemektedir. 200 soru içinden 25 tanesi sınav notunu etkilememekte, 175 soru üzerinden not verilmektedir. Sınavı geçmek için en az 106 (% 61)  soruya doğru cevap vermek gerekmektedir. Sınav sonunda değerlendirme anında yapılarak sonuç ekrandan yansıtılmakta, yazıcıdan raporlanarak katılımcılara sunulmaktadır. Raporda ayrıntıları ile bilgi alanları içinde doğru ve yanlış soru sayılarının oranları verilmektedir.
 

PMP® sınavına girmek için, PMI® üyeliği bir ön koşul değildir. PMI® üyelik ve sınav başvuru giderleri;

 • PMI® üyeliği 120 USD (110 USD bir yıl üyelik aidatı + 10 USD ilk giriş bedeli)
 • PMP® Certification Application Fee: 405 USD (PMI® üyesi olanlar için) / 555 USD (PMI® üyesi olmayanlar için)
  ÜYELİK ÜCRETLERİ Normal Öğrenci
  PMI Üyelik Ücreti (1. yıl) $ 129 $ 40
  PMI Üyelik Uzatma Ücreti (1 yıl) $ 119 $ 30
  PMP SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ
  PMI Üyeleri İçin $ 405
  PMI Üyeleri Olmayanlar İçin $ 555

PMI®, başvuru sonunda adaylara, sınava girmeleri için bir kayıt numarası vermektedir. Sınav, bu kayıt numarasıyla, Prometric firması tarafından organize edilen online sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Sınav için ayrı bir ücret ödenmemektedir.
 

Sertifika almaya hak kazanan kişiler proje yönetimi konusunda profesyonel düzeyde uzman olduklarını kanıtlamaktadır, bununla birlikte kariyer gelişiminde de büyük bir başarıya imza atmış olurlar. ABD’de proje yöneticiliği ile ilgili çıkan ilanların 10 tanesinden 8’inde PMP®’lik sertifikası şart koşulmaktadır. Özellikle uluslararası çalışan firmalar, proje bazlı çalıştıkları tedarikçilerinde veya danışmanlık hizmeti aldıkları firmalarda proje yöneticiliğini üstlenen kişinin PMP® olmasını istemektedir. Sonuç olarak PMP®’lik sertifikası yalnızca ABD’de geçerli bir belge olmaktan çıkmış, dünyanın tanıdığı ve geçerliliğini kabul ettiği, tecrübeyi, bilgiyi ve başarıyı simgeleyen bir araç haline gelmiştir.
 

Sınav sonrası yaklaşık 1 ay içinde PMI® tarafından sınavı kazananlara PMP® sertifikası, yaka rozeti, profesyonel sorumluluk bildirgesi gönderilmektedir. PMP® lerin PMP® sorumluluğuna yakışır bir şekilde çalışmaları, PMP® liği uygun şekilde temsil etmeleri beklenmektedir.
 

İlk seferde sınavı kazanamayanlar, aynı yıl içerisinde en fazla 3 kez olmak koşulu ile her sene yeniden başvuru yaparak sınava sınırsız girme hakkına sahiptirler.
 

Sınava giren herkesten (kazanan veya kaybedenlerden) sınav soruları ile ilgili üçüncü kişileri bilgilendirmemesi, sınav sorularını vermemesi beklenmektedir. Aksine davrananlardan PMP® olanların dereceleri, olmayanların sınava giriş hakkı ellerinden alınmaktadır.
 

PMP® sertifikasının geçerlilik süresi 3 yıl sonra dolmaktadır. 3 yıl içinde 60 PDU (Professional Development Unit) toplanması durumunda sertifika yenilenir. Aksi taktirde sınava tekrar girmek gerekmektedir. Proje Yönetimi ile ilgili seminer, panel, kongre, kurs, workshop katılımcısı yada sunucusu olmak, makale yazmak, v.b. gibi aktiviteler ile PDU kazanılabilir.
 

Fortune dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Proje Yöneticiliğinin en çok aranan meslekler arasında ilk sırada yer aldığı ve bu eğilimin artarak devam edeceği ortaya çıkmıştır. PMI’ın düzenlediği PMP belgelendirme sınavı sonunda alınan ve uluslararası geçerliliği ve saygınlığı olan sertifika bu konudaki yetkinliğin en geçerli kanıtıdır.

 

PMP® Sınav Merkezi

PMP® sınavları İstanbul’da sadece Bakırköy’ deki Bilge Adam Digital Sınav Merkezi’nde verilmektedir. Sınav merkezi ilgili bilgiler; http://bireysel.bilgeadam.com/bireysel/hakkimizda/dijital-sinav-merkezi adresinden ya da 0212 272 85 00 nolu telefondan temin edilebilir.   
 

Teste Hazırlanma   

Sınav soruları, katılımcıların proje yönetimiyle ilgili becerilerini ve uygulamalarını test edecek şekilde hazırlanmaktadır. Bu yüzden sınav soruları yalnız tek bir kaynağa bağlı değildir. PMI kaynak olarak en önemli eseri PMBOK® Guide olarak göstermekte ayrıca kişilerin tecrübelerinin de sınavda etkili olacağını belirtmektedir.

PMBOK® Guide, Proje Yönetimi konusunda ortak dili yakalamak için terminoloji desteği sağlamayı hedefler. Projelerde genel kabul gören süreçleri detaylı olarak ele alır ve metot sunarak projelerin yönetilmesine yol gösterir. Proje Yönetimi Uzmanlığını hedefleyen bir kişinin temel alması gereken en önemli kaynaktır. Bugün, PMBOK® Guide 4. Edition geçerlidir.
 
PMP’lik sınavındaki sorular aşağıdaki biçimde dağılım göstermektedir.
Proje Başlatma – %8.5
Proje Planlama- %23.5
Proje Uygulama – %23.5
Proje Kontrol – %23
Proje Kapatma- %7
Profesyonel Sorumluluklar- %14.5

Detaylı Sınav İçeriği

Proje Başlatma- %8.5

1. Proje hedeflerinin tanımlanması
2. Teslimatların tanımlanması
3. Süreç çıktıları
4. Kısıtların Dökümantasyonu
5. Varsayımların Dökümantasyonu
6. Stratejinin tanımlanmaıs
7. Performans kriterlerinin tanımlanması
8. Kaynak gereksinimlerinin tanımlanması
9. Bütçenin tanımlanması
10. Resmi Dökümantasyon Süreci

Proje Planlama- %23.5

1. Proje isterlerinin belirlenmesi
2. WBS oluşturma
3. Kaynak Yönetim Planı Geliştirme
4. Zaman ve Maliyet tahminleri geliştirme
5. Proje kontrol sisteminin kurulması
6. Proje planı geliştirme
7. Plan onayının alınması

Proje Uygulaması- %23.5

1. Kaynakları görevlendirme
2. Uygulamalar
3. Süreçlerin yönetilmesi
4. İletişim
5. Kalite güvence prosedürlerinin uygulanması

Proje Kontrolü – %23

1. Performans Ölçümü
2. Kontrol limitlerinin belirlenmesi
3. Düzeltici faaliyetler
4. Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin incelenmesi
5. Planın doğruluğundan emin olma
6. Kontrol planlarının yeniden değerlendirilmesi
7. Risklere karşı yanıt olşturma
8. Proje faaliyetlerini takip etme

Proje Kapatma- %7

1. Teslimatların Kabulü
2. Öğrenilen Derslerin dökümante edilmesi
3. Kapama işlemleri
4. Ürün bilgilerinin kaydedilmesi
5. Kaynakların dağıtılması

Profesyonel Sorumluluklar- %14.5

1. Güvenilirlik – Doğruluk
2. Bilgi birikimine katkıda bulunmak
3. Profesyonel hayata karşı sorumluluklar
4. Paydaşların ihtiyaçlarını dengelemek
5. Farklılıklara saygı duyma

Kaynakça:http://projeyonetimi.com/ti.asp?eid=1126&PMI%AE%20ve%20PMP%AE