Tag Archives: pmp sınavı nasıl

PMP Sınavı Hakkında

5 Tem

Neden PMP Sınavı?

• Proje Yönetimi konusunda bilginizi ölçen uluslararası bu sınavı kazanmak proje yönetim tecrübesinin göstergesidir.

• PMP olan kişiler PMP olmayanlara göre daha fazla ücret alabilmektedir.

• PMP olanlar diğerlerine göre daha kolay iş bulabilmekteler.

• Temel proje yönetim eğitimi alınmamışsa ve terminoloji bilgisi yoksa PMP sınavı için hazır değilsinizdir.

• Sınava girenlerin yaklaşık yarısı PMI metodoloji eğitimi almadıkları için başarısız olmaktadırlar.

• Sınavı geçmek için gerçek iş yaşamı tecrübesi veya sadece PMBOK okumak yeterli değildir.

• PMI terminolojisini bilmek çok önemli olduğundan adayların 35 saatlik metodoloji eğitimini sınava girmeden önce almaları gerekmektedir.

Sınav başvurusu

• Sınava girebilmek için PMI’a başvuru formları posta yoluyla yada elektronik olarak iletilmeli

• Online olarak başvurular http://www.pmi.org sitesinden iletildiğinde PMI’ın cevap verme süresi kısalmaktadır.

• Başvuru formlarında;
– Projelerdeki tecrübelerin ve
– Proje yönetimi konusunda alınan eğitimin belirtilmesi gerekmektedir.

• Aldığınız eğitim ve Proje Yönetimi ile ilgili olarak projelerde harcadığınız zaman başvuru için önemlidir.

• PMI’ın sınav ile ilgili olarak belirttiği gereksinimler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

PMI Denetimi

• Başvuru PMI tarafından denetime tabi tutulabilir.

• Denetime tabi olunduğunda mezun olunan okulların diplomalarının fotokopileri ve görev yapılan projelerde referansların imzaları/onayları istenir.

• Başvurunun onaylanmasının ardından PMI sınava giriş için izin verir.

• PMI’ın sınava giriş için onay verdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde sınava girilebilir.

PMP Sınav bilgileri

• Dünyanın pek çok yerinde PMP sınavı bilgisayar başında online olarak yapılmaktadır.

• Sınav Prometric Test Mekezi tarafından verilen randevu tarihinde yapılır.

• Sınav ücreti PMI üyeleri için 405 $, üye olmayanlar içinse 555 $ olarak belirlenmiştir.

• PMI’ın 1 yıllık üyelik ücreti 119 $ tutarındadır.

PMP Sınav içeriği

• PMP sınavı proje yönetiminde kullanılan
– Bilginin
– Yeteneklerin
– Araç ve
– Tekniklerin
Uygulamasını ölçer.

• PMP sınavı 200 adet çoktan seçmeli sorudan oluşur.

• Bu 200 sorunun 25 tanesi hazırlık sorularıdır. Hazırlık
soruları adayın sınav puanını etkilemez.

• Hazırlık soruları sınav boyunca randomize dağıtılır.

• Sınav süresi 4 saat olarak belirlenmiştir.

• PMP sınavı öncesi 15 dakikalık bilgisayar  programını kullanmaya yönelik tanıtım mevcuttur. 15 dakikalık tanıtım 4 saatlik sınav süresine dahil değildir.

• Sınavı geçmek için %61 başarı sağlamak gereklidir (175 sorudan 106 tanesi doğru olmalıdır).

PMP Sınavı ile ilgili önemli noktalar

• Sınav ile ilgili olarak 3 önemli nokta kesinlikle gözardı edilmemelidir:

– Bu sınav PMBOK kitabının bilgilerini test etmez
– Sadece gerçek hayatta yaşadığınız proje yönetim tecrübelerinize güvenemezsiniz
– PMBOK bilgilerine dayalı proje yönetimi eğitimi almak kritik öneme sahiptir.

Sınav Soruları

• PMP sınavı 200 çoktan seçmeli sorudan oluşur.
• PMP sınavı bilgi, uygulama ve analiz bazlı pek çok durumsal soru içerir.
• Sınav soruları binlerce soru içeren database’den rastlantısal olarak üretilir.
• Sorular konudan konuya atlayabileceği gibi bir soru içinde farklı konulardan bahsedebilir.
• Her soru için tek bir doğru seçenek işaretlenir.
• Yanlış cevaplar puan kaybettirmez.

PMP Sınav soru dağılımı

• Aşağıdaki tablo soruların alanlara göre %sel dağılımını göstermektedir. Bu dağılım PMI’ın önceliğine göre nadiren değişebilir. Güncel bilgiler PMI web sayfasından takip edilmeli

Bu veriler Kasım 2015 Sonrası için duyurulanlardır.

Dagilim

PMP Sınav Bilgileri

• PMP sınavı daha önce girilen sınavlardan farklıdır. Sınav soruları bazen uzmanlar tarafından bile zor bulunabilir.

• PMP sınavı bilgi, uygulama ve analizi test eder. Bu da sınavın ezbere olmadığını gösterir.

• Bilginin nasıl uygulanacağının bilinmesi ve bu bilgiyi içeren durumun analiz edilmesinin gerekliliği vardır.

• Sınavın kesin ve belli düzende sorular içereceği beklenmemelidir.

• PMP sınavı pek çok durumsal soru içerebilir. Eğer proje yönetimi konusunda yeterli bilgi yoksa araç ve teknikler yeterince bilinmiyorsa bu sorular oldukça zor olabilir.

• Sınavda Proje Yönetiminin süreçlerini, alt süreçlerini, yaşam döngüsünü içeren sorular da yer alır.

• Sınavda PMBOK süreçlerinin ezberine dayalı çok az soru gelir.

• Sadece 10-12 soru PMBOK süreçlerinin girdi ve çıktılarının ezberlenmesiyle cevaplanabilir.

• Sınavda formülasyona dayalı 8 ile 10 arasında soru çıkabilir.

• Sınavda doğru cevaplar direkt olarak PMBOK’ta yer almayabilir.

• Sınav esnasında katılımcıların çoğu 200 sorunun %40’ından emin olamamaktadırlar.Sınav soruları çoğunlukla duruma bağlıdır.

• Bir çok soru belirsizlik içerebilir. Bazı soruların birden fazla doğru yanıtı olduğu düşünülebilir.

• Bu tür sorulara hazırlıklı olmak sınav başarısı için gereklidir.

• Ne kadar iyi hazırlanırsanız hazırlanın bazen cevap veremeyeceğiniz sorularla karşılaşma ihtimaliniz mevcut.

• Sınav soruları ezbere dayalı değildir.

PMP SINAVI GİRİŞİ

• Sınav yerine giderken PMI sınava giriş belgesini ve daha önce sınav formlarında verdiğiniz isimle uyumlu kimlik belgeniz yanınızda olmalı.

• Sınava giriş esnasında size kulaklık, kalem ve çözümlemeler yapabileceğiniz boş kağıt verilir.

• 15 dk bilgisayar üzerinden sınav hakkında bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirme sınav esnasında kullanabileceğiniz bilgisayar tuş ve komutları ile ilgilidir.

• Sınav esnasında bilgisayar başında her seferinde 1 soru görülür. Soru cevaplanabilir yada cevaptan emin olunmaması durumunda ileride tekrar dönüp bakmak için işaretlenebilir.

• Sınav esnasında sorular arasında gidip gelinebilir.

• Sınav soruları önceden hazırlanmaz. Sınav başladığında belirlenir ve sınav süresince bu 200 soru değişmez.

PMP Sınav bitişi

• Sınav puanı sınav süresi bitince yada katılımcı bitirdiğini belirttiğinde hesaplanır.

• Katılımcı sınavı geçmişse bilgisayardan sınav başarısı ve sonuçları print alınabilir. Resmi olarak sınavı geçtiğiniz belgelenir.

• Sınavda geçerli puan alınamamışsa PMI bilgilendirme ve yeniden sınava girme adımlarını anlatan mail gönderir.

• Sınava yeniden girmek için sınav ücreti ödemek gerekir.

• Sınav esnasında sınav salonunun sessiz olması beklenmemeli.

Kaynaklar:

http://www.oandaprojeyonetimi.com.tr/tr/testler/pmp-sinavi-hazirlik

http://www.pmi.org/certification/exam-changes/pmp.aspx

http://www.pmi.org/Certification/~/media/PDF/Certifications/pdc_pmphandbook.ashx

Reklam