Tag Archives: pmp sınavı

PMBOK 6 ile Bakış Açınız Değişsin!

19 Şub

PMBOK 6

PMBOK 6 2017 Yılı sonunda yayınlandı ve o günden bugüne onu inceledik. PMBOK 5 Uyumlu sınavların da Mart ayı sonunda tamamlanması ile artık kitabımızın bu yeni versiyonunu konuşmaya başlayabiliriz.

Yeni eklenen “Kilit Kavramlar, Eğilimler ve Uygulama Pratikleri, Uyarlama Faktörleri ve Çevik ve Uyarlanabilir Ortamlar için Karşılıklar Bölümleri, Yeni Süreçler ve Proje Yöneticisi ile ilgili detaylı anlatımlar ve fazlasıyla Bilgi Birikimi size rehber olacak.

Kilit Kavramlar: O bilgi alanı ile ilgili bilmeniz gereken önemli kavramları size açıklıyor.

Eğilimler ve Uygulama Pratikleri: Daha önceki kitaplardan en büyük fark olarak, o bilgi alanıyla ilgili Dünya nereye gidiyor ve siz o bilgi alanını nasıl uygulamalısınız bunları size açıklıyor.

Uyarlama Faktörleri: O bilgi alanını terzilik yaparak nasıl kendinize uyarlayabilirsiniz bunu size açıklıyor.

Çevik ve Uyarlanabilir Ortamlar için Karşılıklar: Agile yani çevik ve Adaptive metodolojiler takip ediyorsanız o bilgi alanını nasıl kullanabilirsiniz size bunu açıklıyor.

Proje Bilgi Birikiminin Yönetimi Süreci: Proje hedeflerine ulaşmak ve organizasyonel öğrenmeye katkıda bulunmak üzere mevcut bilgi birikimini kullanmak ve yeni bilgi birikimi oluşturmak için yürütülecek süreçtir. (Entegrasyon Yönetimi Bilgi Alanı-Yürütme Süreç Grubu)

Risk Yanıtlarının Uygulanması Süreci: Üzerinde anlaşmaya varılan risk yanıt planlarının uygulanması süreci. (Risk Yönetimi Bilgi Alanı-Yürütme Süreç Grubu)

Kaynakların Kontrolü Süreci: Fiziksel kaynakların planlandığı gibi projeye atanmasını ve ayrılmasını,mümkün olduğunca kaynakların planlananla gerçekleşen kullanımlarının kıyaslanarak izlenmesini ve gerekirse düzeltici aksiyon alınmasını sağlayan süreçtir. (Kaynak Yönetimi Bilgi Alanı-İzleme ve Kontrol Süreç Grubu)

Ayrıca Proje Yöneticisi için detaylı bir iş tarifi ve yetenek üçgeni de kitaba girdi. Tabi ki bir de Agile Pratikler Rehberimiz var. Onun detaylarını ayrıca yazacağım.

AAEAAQAAAAAAAA0uAAAAJDRiM2NkZDU0LTM2ZGEtNDcyNi05MzU1LTllMWViNjI3OTBkYg

 

Reklamlar

PMBOK 6 ile Güncellenen Yeni Süreç Haritası

18 Eyl

BİLGİ ALANI VE SÜREÇ DEĞİŞİKLİKLERİ

1) 47 olan süreç sayısı 49’a çıktı.
2) Üç adet yeni süreç eklenirken bir adet süreç de çıkarıldı.
3) İki adet bilgi alanının ve altı adet sürecin adı değişti.

Eklenen Yeni Süreçler:

Manage Project Knowledge
Control Resources
Implement Risk Responses

Çıkarılan Süreç:

“Close Procurements”. Bu süreçteki fonksiyonlar, “Close Project or Phase” süreci içinde ele alınıyor.

Adı Değişen Bilgi Alanları:

“Project Human Resource Management” sürecinin adı “Project Resource Management” şeklinde; “Project Time Management” sürecinin adı ise, “Project Schedule Management”şeklinde değişti.

Ekran Alıntısı

Bilgi Alanlarına aşağıdaki başlıklarda yeni içerikler eklenmiştir.

  • Key Concepts
  • Trends and Emerging Practices
  • Tailoring Considerations
  • Considerations for Agile/Adaptive Environments

 

PMBOK 6 ile Gelecek Değişiklikler

14 Haz

PMBOK® 6. versiyonun 2017 yılı son çeyreğinde çıkması bekleniyor. Yeni kitaba göre güncellenecek olan PMP Sınavlarının ise Ocak 2018’de başlaması ön görülüyor.

Dikkat! Aşağıdaki linklerden yapılan pratikler PMP sınavına hazırlık sürecinde hayat kurtarır:

https://www.projectmanagement.com/PMwars/

https://www.projectmanagement.com/PMchallenge/

  1. BİLGİ ALANI VE SÜREÇ DEĞİŞİKLİKLERİ

1)      47 olan süreç sayısı 49’a çıkıyor.

2)      Üç adet yeni süreç eklenirken bir adet süreç de çıkarılıyor.

3)      İki adet bilgi alanının ve altı adet sürecin adı değişiyor.

Eklenen Yeni Süreçler:

Manage Project Knowledge

Control Resources

Implement Risk Responses

Çıkarılan Süreç:

“Close Procurements”. Bu süreçteki fonksiyonlar, “Close Project or Phase” süreci içinde ele alınıyor.

Adı Değişen Bilgi Alanları:

“Project Human Resource Management” sürecinin adı “Project Resource Management” şeklinde; “Project Time Management” sürecinin adı ise, “Project Schedule Management”şeklinde değişiyor.

Adı Değişen Süreçler:

Eski İsim Yeni İsim
Perform Quality Assurance Manage Quality
Plan Human Resource Management Plan Resource Management
Acquire Project Team Acquire Resources
Control Communications Monitor Communications
Control Risks Monitor Risks
Control Stakeholder Engagement Monitor Stakeholder Engagement
  1. CHAPTER VE İÇERİK DEĞİŞİKLİKLERİ

v  Chapter 1’den 3’e kadar olan kısımdaki bilgiler, 2 ayrı chapter’da ele alınıyor. Yeni Chapter 3’de ise Proje yöneticisinin rolü, PMI® yetenek Üçgeni ile bağlantı kurularak adresleniyor.

v  Kılavuz boyunca, süregelen (Ongoing) süreçler ile devamlı olmayan (Non-Ongoing) süreçleri ayrt etmemize olanak sağlayan notasyonlar kullanılacak. Kılavuzda ilk defa böyle bir konsept kullanılıyor.

v  Project Scope ve Product Scope kavramlarına belirgin bir vurgu yapılıyor.

v  Kazanılmış Değer Araç Kiti (Earned Value tool kit), ““Earned Schedule Management” kavramını da içerecek şekilde güncelleniyor.

v  İletişim (Communication, iki insanın iletişimi vb.) ile İletişimler (Communications, iletişim sonucu ortaya çıkanlar, yayınlanmış epostalar vb.)  arasındaki farklılık anlatılıyor. (Buna gerçekten ihtiyaç vardı, kim düşündüyse eline sağlık…)

v  Yeni stratejide “Escalate Responses” sayesinde PY, riski başka bir partiye eskale edebiliyor. Bu durumda ister riski risk register’dan silecek, isterse de listede bırakıp onu “Escalated/Assigned To” olarak sınıflayacak.

v  “Lessons Learned Register”,  ITTO’nun bir parçası olarak yerini alıyor. Proje yöneticileri, bunu sadece proje veya fazların sonunda değil, proje boyunca istedikleri aralıklarda güncellemeleri adına teşvik ediliyor.

v  Bazı alanlarda, zorunluluk belirtmeden ziyade daha isteğe bağlılığı vurgulayan bir dil kullanılıyor. Örneğin, “Kullanılabilecek araçların bir listesi şöyledir. Siz projenize en uygun olduğunu düşündüklerinizi seçebilirsiniz”…

v  13) The PMBOK® Guide itself is taking on more of a voluntary instead of mandatory tone in some areas. For instance, for Requirements Collection, they might now say something to the effect that, “Here is a list of possible choices of tools. Choose any of these that best might fit your current project.”

v  ITTO tablolarındaki girdi ve çıktılar basitleştiriliyor.  Araç ve teknikler ise ana başlıklar altında gruplanıyor.

Sınav için hangi PMBOK® versiyonuna çalışmalıyım?

 

1 Ocak 2018 tarihine kadar sınava girecekseniz, PMBOK 5 versiyonu üzerinden sınava hazırlanmaya devam edebilirsiniz. Yeni kitap sınava Ocak 2018’den itibaren dahil olacak.

 

Kaynak: http://www.pmpegitimi.com/pmbok6-ile-neler-degisiyor/

PMP Sınavı Hakkında

5 Tem

Neden PMP Sınavı?

• Proje Yönetimi konusunda bilginizi ölçen uluslararası bu sınavı kazanmak proje yönetim tecrübesinin göstergesidir.

• PMP olan kişiler PMP olmayanlara göre daha fazla ücret alabilmektedir.

• PMP olanlar diğerlerine göre daha kolay iş bulabilmekteler.

• Temel proje yönetim eğitimi alınmamışsa ve terminoloji bilgisi yoksa PMP sınavı için hazır değilsinizdir.

• Sınava girenlerin yaklaşık yarısı PMI metodoloji eğitimi almadıkları için başarısız olmaktadırlar.

• Sınavı geçmek için gerçek iş yaşamı tecrübesi veya sadece PMBOK okumak yeterli değildir.

• PMI terminolojisini bilmek çok önemli olduğundan adayların 35 saatlik metodoloji eğitimini sınava girmeden önce almaları gerekmektedir.

Sınav başvurusu

• Sınava girebilmek için PMI’a başvuru formları posta yoluyla yada elektronik olarak iletilmeli

• Online olarak başvurular http://www.pmi.org sitesinden iletildiğinde PMI’ın cevap verme süresi kısalmaktadır.

• Başvuru formlarında;
– Projelerdeki tecrübelerin ve
– Proje yönetimi konusunda alınan eğitimin belirtilmesi gerekmektedir.

• Aldığınız eğitim ve Proje Yönetimi ile ilgili olarak projelerde harcadığınız zaman başvuru için önemlidir.

• PMI’ın sınav ile ilgili olarak belirttiği gereksinimler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

PMI Denetimi

• Başvuru PMI tarafından denetime tabi tutulabilir.

• Denetime tabi olunduğunda mezun olunan okulların diplomalarının fotokopileri ve görev yapılan projelerde referansların imzaları/onayları istenir.

• Başvurunun onaylanmasının ardından PMI sınava giriş için izin verir.

• PMI’ın sınava giriş için onay verdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde sınava girilebilir.

PMP Sınav bilgileri

• Dünyanın pek çok yerinde PMP sınavı bilgisayar başında online olarak yapılmaktadır.

• Sınav Prometric Test Mekezi tarafından verilen randevu tarihinde yapılır.

• Sınav ücreti PMI üyeleri için 405 $, üye olmayanlar içinse 555 $ olarak belirlenmiştir.

• PMI’ın 1 yıllık üyelik ücreti 119 $ tutarındadır.

PMP Sınav içeriği

• PMP sınavı proje yönetiminde kullanılan
– Bilginin
– Yeteneklerin
– Araç ve
– Tekniklerin
Uygulamasını ölçer.

• PMP sınavı 200 adet çoktan seçmeli sorudan oluşur.

• Bu 200 sorunun 25 tanesi hazırlık sorularıdır. Hazırlık
soruları adayın sınav puanını etkilemez.

• Hazırlık soruları sınav boyunca randomize dağıtılır.

• Sınav süresi 4 saat olarak belirlenmiştir.

• PMP sınavı öncesi 15 dakikalık bilgisayar  programını kullanmaya yönelik tanıtım mevcuttur. 15 dakikalık tanıtım 4 saatlik sınav süresine dahil değildir.

• Sınavı geçmek için %61 başarı sağlamak gereklidir (175 sorudan 106 tanesi doğru olmalıdır).

PMP Sınavı ile ilgili önemli noktalar

• Sınav ile ilgili olarak 3 önemli nokta kesinlikle gözardı edilmemelidir:

– Bu sınav PMBOK kitabının bilgilerini test etmez
– Sadece gerçek hayatta yaşadığınız proje yönetim tecrübelerinize güvenemezsiniz
– PMBOK bilgilerine dayalı proje yönetimi eğitimi almak kritik öneme sahiptir.

Sınav Soruları

• PMP sınavı 200 çoktan seçmeli sorudan oluşur.
• PMP sınavı bilgi, uygulama ve analiz bazlı pek çok durumsal soru içerir.
• Sınav soruları binlerce soru içeren database’den rastlantısal olarak üretilir.
• Sorular konudan konuya atlayabileceği gibi bir soru içinde farklı konulardan bahsedebilir.
• Her soru için tek bir doğru seçenek işaretlenir.
• Yanlış cevaplar puan kaybettirmez.

PMP Sınav soru dağılımı

• Aşağıdaki tablo soruların alanlara göre %sel dağılımını göstermektedir. Bu dağılım PMI’ın önceliğine göre nadiren değişebilir. Güncel bilgiler PMI web sayfasından takip edilmeli

Bu veriler Kasım 2015 Sonrası için duyurulanlardır.

Dagilim

PMP Sınav Bilgileri

• PMP sınavı daha önce girilen sınavlardan farklıdır. Sınav soruları bazen uzmanlar tarafından bile zor bulunabilir.

• PMP sınavı bilgi, uygulama ve analizi test eder. Bu da sınavın ezbere olmadığını gösterir.

• Bilginin nasıl uygulanacağının bilinmesi ve bu bilgiyi içeren durumun analiz edilmesinin gerekliliği vardır.

• Sınavın kesin ve belli düzende sorular içereceği beklenmemelidir.

• PMP sınavı pek çok durumsal soru içerebilir. Eğer proje yönetimi konusunda yeterli bilgi yoksa araç ve teknikler yeterince bilinmiyorsa bu sorular oldukça zor olabilir.

• Sınavda Proje Yönetiminin süreçlerini, alt süreçlerini, yaşam döngüsünü içeren sorular da yer alır.

• Sınavda PMBOK süreçlerinin ezberine dayalı çok az soru gelir.

• Sadece 10-12 soru PMBOK süreçlerinin girdi ve çıktılarının ezberlenmesiyle cevaplanabilir.

• Sınavda formülasyona dayalı 8 ile 10 arasında soru çıkabilir.

• Sınavda doğru cevaplar direkt olarak PMBOK’ta yer almayabilir.

• Sınav esnasında katılımcıların çoğu 200 sorunun %40’ından emin olamamaktadırlar.Sınav soruları çoğunlukla duruma bağlıdır.

• Bir çok soru belirsizlik içerebilir. Bazı soruların birden fazla doğru yanıtı olduğu düşünülebilir.

• Bu tür sorulara hazırlıklı olmak sınav başarısı için gereklidir.

• Ne kadar iyi hazırlanırsanız hazırlanın bazen cevap veremeyeceğiniz sorularla karşılaşma ihtimaliniz mevcut.

• Sınav soruları ezbere dayalı değildir.

PMP SINAVI GİRİŞİ

• Sınav yerine giderken PMI sınava giriş belgesini ve daha önce sınav formlarında verdiğiniz isimle uyumlu kimlik belgeniz yanınızda olmalı.

• Sınava giriş esnasında size kulaklık, kalem ve çözümlemeler yapabileceğiniz boş kağıt verilir.

• 15 dk bilgisayar üzerinden sınav hakkında bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirme sınav esnasında kullanabileceğiniz bilgisayar tuş ve komutları ile ilgilidir.

• Sınav esnasında bilgisayar başında her seferinde 1 soru görülür. Soru cevaplanabilir yada cevaptan emin olunmaması durumunda ileride tekrar dönüp bakmak için işaretlenebilir.

• Sınav esnasında sorular arasında gidip gelinebilir.

• Sınav soruları önceden hazırlanmaz. Sınav başladığında belirlenir ve sınav süresince bu 200 soru değişmez.

PMP Sınav bitişi

• Sınav puanı sınav süresi bitince yada katılımcı bitirdiğini belirttiğinde hesaplanır.

• Katılımcı sınavı geçmişse bilgisayardan sınav başarısı ve sonuçları print alınabilir. Resmi olarak sınavı geçtiğiniz belgelenir.

• Sınavda geçerli puan alınamamışsa PMI bilgilendirme ve yeniden sınava girme adımlarını anlatan mail gönderir.

• Sınava yeniden girmek için sınav ücreti ödemek gerekir.

• Sınav esnasında sınav salonunun sessiz olması beklenmemeli.

Kaynaklar:

http://www.oandaprojeyonetimi.com.tr/tr/testler/pmp-sinavi-hazirlik

http://www.pmi.org/certification/exam-changes/pmp.aspx

http://www.pmi.org/Certification/~/media/PDF/Certifications/pdc_pmphandbook.ashx