Tag Archives: process mining

Process Mining ( Süreç Madenciliği )

16 Ara

Süreç madenciliği, Hesaba Dayalı Zeka ve Veri Madenciliği arasında yer alan nispeten genç bir araştırma disiplini diğer taraftan süreç modelleme ve analiz etme işidir.
Süreç Madenciliği fikri, günümüzdeki uygun (bilgi ) sistemlerle gerekli bilgiyi olay kayıtlarından ayıklayarak, gerçek süreci(Örn: Gerçekte Varolan Süreçler) geliştirmeyi ve izlemeyi hedeflemektedir.

Process Mining’in detaylı anlatıldığı sunum dökümanı için emrealic@live.com adresine mail gönderiniz.

Reklam

Süreç Madenciliği

28 Mar

Süreç madenciliğinin temel fikri günlük olarak kayıt edilen olayların arasından ayrıntıları yakalamaktır.Yakın zamana kadar süreç madenciliği alt süreçlerin analizini yapmak için kullanılırdı. Kapsamlı olarak süreç madenciliğinin görevi kompleks, örgütlü süreç yapılarının yeni teknikler kullanarak analiz işlemini geliştirmektir.

Her bilgi teknolojisi alanında canlı bir araştırma alanı olan süreç madeciliği B2B,ERP,CRM gibi alanlarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Bir çok kurum kendi faaliyet kapsamlarında İş Süreçleri Analizi(BPA) ve İş aktivitesi Monotoring (BAM) çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar genellikle süreçlerin döngü süresi,sıklığı ve temel performans ölçütlerini incelemektedir. Süreç madenciliğinin amacı ise bu çalışmalardan öteye olayların nedenselliğini araştırıp daha ileri bilgi ve kavramlara ulaşmaktır.

Süreç Madenciliği için süreçlerin de uygun bir şekilde yapılandırılması gerekebilmektedir.Bu nedenle işletmelerde de iş süreçlerinin tasarımı,geliştirilmesi ve verimli yürütülmesi için yoğun ve sorunlu bir çalışma yapmak gerekmektedir.

Süreç Madenciliği aşamasında önce kurumların kendi içlerinde süreçleri yeniden analiz edilmesi yeniden modellenmesi ve optimize edilmesi gerekmektedir.Bu İşlemlerden sonra çeşitli Algoritmalarla süreçlerin detaylarından süreçlerin ayrıntılı nedensel kavramlarına ulaşılabilinir.

Örnek:Bir CRM sisteminde girilecek talebin değerlendirilmesi ve cevabın verilmesi sürecinde süreç aşamalarıdan nedensel ayrıntılı bilgiler elde edilerek kişilere ne koşullarda ne şekilde bilgi verildiği raporlanabilmektedir.

Emre ALIÇ