Tag Archives: Program Yönetimi

2019 Yılı Sonbahar Dönemi İlk Eğitimlerimiz

16 Ağu

Proje Yönetimi ve PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi, Program Yönetimi Eğitimi ve Agile Proje Yönetimi Eğitimlerimizin Sonbahar ayındaki ilk eğitim tarihleri belirli oldu.

KAİD Bir PMI REP kuruluşudur.

Detaylı Bilgi ve Kayıt için: info@kaid.com.tr

KAİD Web Sitesi: www.kaid.com.tr

Reklam

Proje Yönetimi ve Daha Fazlası

24 Tem

Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.

Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak amaçlı uygulanır,genellikle faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için. Projelerin esneklik payı ile birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihi vardır. Projelerin geçici olması; onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, üretim ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı yapar. Pratikte, bu iki tür sistemin yönetimi oldukça farklıdır ve farklı teknik beceriler gerektirmektedir.

Proje yönetiminde gösterilen temel çaba, proje hedef ve amaçlarına ulaşmaya çalışırken önceden belirlenmiş proje kısıtlarının da dışına çıkmamaktadır. Tipik proje kısıtları kapsam, zaman ve bütçedir.

Bu kısıtlar proje yöneticisi tarafından iyi kontrol edilmeli amaç edinilerek proje paydaşlarının proje katkıları engellenmemelidir.

Bir disiplin olarak proje yönetimi, inşaat, mühendislik ve ağır savunma aktivitelerinin uygulamalarından geliştirilmiştir. Proje yönetiminin en önemli fikir babalarından biri, Gantt çizelgesini  tasarlamış olması ile ünlü olan Henry Gantt’tır. Diğer bir önemli fikir babası ise proje yönetiminde 5 yönetim fonksiyonunu kullanan Henri Fayol’dur.

1950’li yıllar, temel mühendislik alanlarının birlikte yürütüldüğü modern proje yönetimi döneminin başlangıcını oluşturmuştur. Proje yönetimi disiplini mühendislik modeli üzerine kurulu yönetim disiplininden ayrı bir disiplin olarak tanınmaya başlanmıştır. 1950’li yıllara kadar projeler resmi olmayan araçlar ve teknikler ile yürütülüyordu, Gantt çizelgesi de proje yönetiminden bağımsız özel amaçlar için kullanılıyordu. Bu dönemde ayrıca iki matematiksel proje zamanlama tekniği geliştirilmiştir. Kritik Yol Yöntemi, tesis bakımı projelerini yönetmek için DuPont ve Remington Rand Şirketleri tarafından geliştirilmiştir. Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT) ise Amerikan Donanması’nın bir deniz altı programı sırasında Booz Allen Hamilton tarafından geliştirilmiştir. Bu matematiksel teknikler hızla özel girişimlere de yayılmıştır. Proje zamanlama modelleri geliştirilirken, aynı zamanda proje maliyeti tahmini, maliyet yönetimi ve mühendislik ekonomisi gibi alanlar için teknoloji oluşmaktaydı.

Proje Yönetiminde başarı kriterleri olarak gösterilen maliyet, performans, zaman
ve kapsam faktörleri ise birbirlerine bağlı değişkenlerdir.
Maliyet(C)= f (Performans(P), Zaman(T), Kapsam(S)

Genellikle müşteriler ve üst yönetim bir projenin hem ucuz, hem kaliteli, hem kısa zamanda hem de geniş kapsamlı olmasını isterler. Proje tarafları, bir proje uygulamasında bütün bu faktörlerin birbirlerine bağımlı olarak değişkenlik göstereceği bilincinde olmalıdır.

Günümüzde çeşitli Proje Yönetim metodolojileri vardır. PMI metodolojisi Bunlardan son zamanlarda en çok talep gören yöntemdir. Project Managment Instutue (PMI) tarafından geliştirilen bu metodolojiye hakim olan proje yöneticileri sınavla PMP(Project Management Proffessional) ünvanına sahip olurlar.

Bir kurum bünyesinde projeler programlar altındaki portföyler kapsamında yönetilir. Benzer veya bir birini kapsayan projeler aynı portföy dahilinde ele alınırken aynı hedefe hizmet eden portföylerde bir program kapsamında ele alınır. Projelerin portföyler ve programlar şeklinde yukardan takip edilmesi risklerin minumum seviyeye düşmesini sağlar ve yapılacak işte harcnacak zaman ve kaynak’tan tasarruf edilerek, yapılan işlerin birbiriyle konuşması da sağlanarak kurum için verimlilik sağlanır.