Tag Archives: project governance

Proje Yönetişimi

11 Şub

PROJE YÖNETİŞİMİ

Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzuna göre Proje Yönetişimi, proje hedeflerinin proje takımı ve proje sponsoru ile organizasyonun stratejisiyle uyuşmasıdır.

Yönetişim; karar destek, önceliklendirme ve organizasyon çalışmalarının strateji ve vizyonuna uyumu gibi sorunlarla ilgilidir. Yazılım projeleri için organizasyonel yönetişim proje yönetim ofisi, proje portföy yönetimi veya BT strateji grubu gibi bileşenler içerebilir.

Yazılımın soyut doğası üst seviyede yönetişim modelinin resmiyetinde ve doğuştan görünmeyen ürünü görünür kılma girişiminde sonuçlar çıkarabilir.

 Yazılım projeleri tipik olarak proje gelişimi olarak çevreyi öğrenerek gereksinimleri ve kısıtları keşfetmeye yol açmaktadır. Resmi yönetişim modelleri yazılım geliştirme işini lineer olarak görmektedir, tahmin edilerek geliştirilen süreçler yazılım projesinin uygulandığı organizasyona zararlı etki gösterebilirler. Yönetişimin resmiyetinde farklı tipte projeler farklı seviyelerde isimlendirilerek yönetişim modelleri lineer olmayana, yazılım geliştirme çevresini öğrenmeye uyumlu olmaya yeterlidir.