Tag Archives: projelerde zaman yönetimi

Projelerde Zaman Yönetimi

26 Eyl

      Proje zaman yönetimi projenin zamanında tamamlanabilmesi için gerekli süreçlerden oluşur. Proje zaman yönetimi süreçleri:

1.       Aktivitelerin Tanımlanması: Proje teslimatlarını üretmek için yerine getirilecek özel eylemlerin belirlenmesi sürecidir. Bu süreçle Aktivite Listesi, Kilometre Taşı Listesi oluşturulur.

2.       Aktivitelerin Sıralanması: Proje aktiviteleri arasındaki ilişkileri belirleme ve belgeleme sürecidir. Bu sürecin aktiviteler arası bağımlıkların belirlenmesi çalışmasıyla işletilmesi gerekmektedir.

3.       Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi: Her bir aktiviteyi yerine getirmek için gerekli malzeme, insan, araç ya da gereçlerin türünü ve miktarlarını tahmin etme sürecidir.

4.       Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi: Tahmin edilen kaynaklarla her bir aktivitenin tamamlanması için gerekli çalışma sürelerini yaklaşık olarak tahmin etme sürecidir. Tahmin etme teknikleri (Parametrik, 3 Nokta, Örneksel vb..) kullanılarak yapılır.

5.       Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi: Proje zaman çizelgesini oluşturmak üzere aktivite sıralamalarını, sürelerini, kaynak gereksinimlerini ve zaman çizelgesi kısıtlarını analiz etme sürecidir. Kritik Yol Metodu, Kaynak Dengeleme, Zaman Sıkıştırma teknikleri kullanılarak yapılır.

6.       Zaman Çizelgesinin Kontrolü: Projedeki ilerlemeyi güncellemek üzere projenin durumunun izlenmesi ve zaman çizelgesi temel çizgisindeki değişiklerin yönetilmesi sürecidir. Varyans Analizi, Önden Gitme ve Beklemelerin yönetilmesi teknikleri uygulanır.

Bu süreçler birbirleriyle ve diğer bilgi alanlarındaki süreçlerle etkileşim halindedir. Her süreç, projenin ihtiyaçlarına bağlı olarak, bir ya da birkaç kişinin çalışmasını gerektirebilir. Her süreç her projede en az bir kez gerçekleştirilir ve proje fazlara ayrılıyorsa bir ya da birkaç fazda gerçekleştirilebilir.

Reklam