Tag Archives: yazılım projelerindeki sorunlar

Yazılım Projeleri Yönetiminde 10 Temel Sorun

11 Şub

Yazılım Proje Yönetiminde 10 Temel Sorun

  1. Yazılım, soyut ve kolay değiştirilebilir bir üründür. Yazılım kaynak kodlari text metinler şeklinde yazılır . Birçok durumda yazılım geliştirme takımları paylaşılan dokümanları (gereksinimler, tasarım özellikleri, kodlar ve test planları) oluşturur ve revize eder.
  2. Yazılım Geliştirme proje süresince öğrenme sürecinde sıklıkla kazanılan bilgi ve oluşturulan bilgi olarak nitelendirilir.
  3. Yazılım projelerini zorlaştran anahtar nitelikler: proje ve ürünün karmaşıkligi, lineer olceklenemeyen kaynaklar, proje ve ürünün ölçümü, başlangıçta proje kapsamının kesinleşmemiş oluşu ve projenin gelişimiyle kazanılan bilgidir.
  4. Yazılım gereksinimleri proje süresince kazanılan bilgi, projenin aciliyeti ve projenin kapsamına göre değişir.
  5. Yeni ve değişiklik yapılan yazılım için gereksinimler çoğu kez organizasyonların iş süreçleri ve personelin iş akış süreçlerinden etkilenir ve etkilenmiş olur.
  6. Yazılım takımları ve proje Paydaşları arasında sıkça iletişim ve koordinasyon eksikliği net bir şekilde görülür.Yazılım Mühendisliğinde iletişim ve koordinasyou geliştirmeye yönelik birçok araç ve teknik kullanılmaktadır.
  7. Yazılım projeleri için başlangıçtaki planlama ve tahminleme zorluktur çünkü bu aktiviteler Uygulanamaz veya çoğu eksik geçmişe ait verinin bir bölümü veya çoğu kesin gereksinimlere bağlıdır. Doğru tahminlerin hazırlığı da zorludur çünkü yazılım geliştiricilerinin etkililik ve efektifligi derin bir değişkendir.
  8. Yazılım Geliştirmede sıkça farklı Ürün tedarikçileri ve diğer yazılımlar için arayüz geliştirme edinilmesi gerektiğinden entegrasyon ve performans sorunu ortaya çıkabilir.
  9. Yazılım kalitesinin ölçümü ve hedefin niteliği zordur çünkü yazılımın doğası soyuttur çalıştırılabilir yazılım tek başına bir ürün değildir. o işleyen donanımda çalışır ve çeşitli donanımlardan oluşan sistemin, diğer yazılımların ve manüel prosedürlerin bileşenidir.
  10. Platform teknolojileri, altyapı yazılımları ve tedarikçi destekli yazılımlar sıklıkla değişir veya güncellenir bu o platformlarda geliştirilmiş olunan yazılımda değişiklikler gerektirir.

Kaynak: PMBOK 5 Software Extension

Reklam