IT çözümlerinin iş gereklerinin iletiminde başarılı olabilmesi için yönetim dahili bir kontrol sisteminde veya ortamdaki bir kadroda yapılmalıdır. Kontrol COBIT® yapısı bu ihtiyaçları aşağıdakiler yoluyla destekler:

  • İş gereklerine bağlantı sağlama
  • IT aktivitelerini ana hatlarıyla kabul edilmiş bir süreç modelinde organize etme
  • Ana IT kaynaklarını tanımlama
  • İlgili yönetim kontrol amaçlarını tanımlama

Bu sistemin prensiplerine göre kurumsal amaçları gerçekleştirmek için gereken bilgiyi sağlamak için IT kaynakları doğal yolla gruplandırılmış süreçlerle yönetilmelidir.

2Faydalar

Bir yönetim sistemi olarak IT’den de fazlası olan COBIT® uygulamasının faydaları:

  • İş odağına göre daha iyi bir sıralama
  • IT’nin yaptıklarını, yönetim için daha anlaşılır bir şekilde görüntüleme
  • Süreç oryentasyonuna göre anlaşılır sorumluluk ve sahiplik
  • Üçüncü parti ve regülatörlerle genel kabul edilebilirlik
  • Tüm ilgili kişiler arası ortak tabanlı bilgi paylaşımı
  • IT kontrol ortamı için COSO (Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi) gerekliliklerinin uygulaması

3Zorluklar

Dahili IT organizasyonlarının üzerindeki şirketlerinin iş hedeflerini karşılayabilme baskısı gittikçe artmaktadır. Bu zorluk, Sarbanes-Oxley (SOX) ve Basel II gibi düzenlemelere uyumluluk şartı içerdiği için iç karartıcı olabilir. Uyumluluk, dış denetçilere ispatılanabilir güçlü kurumsal yönetim yeteneği gerektirir. Çünkü iş süreçlerinde önemli bir role sahip It organizasyonları sadece iş için sadece karmaşa yaratmaz, aynı zamanda gerekliliklere tam uyumluluk da sağlar. COBIT®  gibi düzenlemelere bağlı organizasyonlar u sayede zorlukları daha iyi anlayabilir ve adresleyebilir.

COBIT® uygulaması önemli bir yerel görevle uygulama yapar. Bir organizasyonun yüksek karışıklık durumunu 3 alanda incelemesini gerektirir: IT altyapısı, IT süreçleri ve COBIT® kontrol amaçları. Süreçler silolarda sık sık organizasyonun spesifik varlıklarını destekler ve uyumluluklara uyumlu olmayı sağlayan karmaşık organizasyon yapısı gerektirir. Daha karışık promlemse sabit bir akış ortamında bulunan IT ortamıdır. Bu yüzden manuel süreçler uygulanamaz. Sürdürülemezler çünkü bu süreçleri uygulamak ve takip etmek zordur ve maliyet etkili değillerdir.

Teknoloji, şirketlerin COBIT® kontrol amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olma konusunda zaruri bir role sahiptir. Sonuç olarak COBIT® destekli çözüm önemlidir. Organizasyonlar karmaşaları çözme ve kurulumu sürdürebilmede yardımcı sistem tabanlı ITSM çözümlerinin yayyılımına ihtiyaç duyarlar. İyi planlanmış sistem tabanlı çözümler ITSM disiplinlerinin tüm görüntüsünü kapsamalılardır.

SoftExpert SE Suit, dört COBIT® alanı için kullanımı kolay, kapsamlı ve uyumlu bir çözümdür: planlama ve organize etme, elde etme ve uygulama, teslim etme ve destekleme, izleme ve geliştirme. Çözüm, IT süreç ve kontrollerini geliştirerek ve düzenlemeler, ensütri zorlukları ve dahili prensiplere uyumluluğu kolaylaştırarak COBIT® ile sıraya koymak için altyapı sağlar.

http://hydron.com.tr/page/cobit

Haydar Koçak – Senior Business Process Consultant

http://www.hydron.com.tr