§ Süreç denetimi odaklı
§ Süreç tesisine yönelik ve bütüncül yaklaşım
§ Dengeli ve hiyerarşik yapılandırılmış alanlar
§ Ölçme ve Derecelendirme Mekanizması
§ Etkili Kurumsal Yönetişim aracı (Yönetilebilirliğin sağlaması)
§ Teknolojiden bağımsız
§ ISO 27001, ITIL, SOX, COSO yaklaşımlarına uygun
§ AB Mevzuatında uygunluğuna onay verilen BS yönetişim çerçevelerinden biri

Reklamlar